Pediatrické problémy v době pandemie: Od infekce k nutričním strategiím

Posted: zár. 21,2022

Pandemie COVID-19 narušila potravinové systémy a poskytování zdravotní péče. Jaký však byl dopad na výživu dětí a jak se tento problém řeší? Kojení v průběhu infekce SARS Cov-2 i očkování kojících žen proti COVID-19 by mělo být podporováno, ale vzhledem k různým omezením bylo náročné. Během pandemie se projevila také rostoucí podvýživa jako přímý důsledek narušení potravinářského průmyslu, což mělo dopad na zdraví ohrožených skupin obyvatelstva. Strategie, jako je vzdělávání v oblasti výživy, doplňky stravy a lepší přístup k hygieně a sanitaci, mohou pomoci řešit podvýživu.