Aktuální výzkum odhaluje, jaký má výživa matky v těhotenství dopad na zdravotní stav jejího dítěte v dospělosti

3 min čtení /
Těhotenství a kojení Výživa a zdraví Výživa po prvním roce

Nová společná studie autorů z the Harvard T.H. Chan School of Public Health a Nutrition International ukazuje, jak výživa matky může snížit pravděpodobnost rozvoje některé civilizační choroby (NCDs, z angl. non-communicable diseases) u jejího dítěte v dospělosti. Toto je první studie, která kvantifikuje mezigenerační dopad prenatální výživy a NCDs. Tento výzkum, první fáze dlouhodobého projektu, sledoval tři možné nutriční intervence u matek ze 132 zemí s nízkými nebo středními příjmy: Substituce mikronutrientů (MMS), substituce železa a kyseliny listové (IFA) a substituce kalcia a jejich dopad na to, zda potomek vyvine NCDs v pozdějším životě. Dle výsledku se zdá, že velké části případů NCD a následných úmrtí by se dalo předejít těmito možnými nutričními intervencemi. “Výživa matky je naše tajná zbraň v boji proti dvojité zátěži malnutricí. Nejen, že je to kritický faktor pro zdraví matky a dítěte, ale v současné době máme důkazy o tom, že má takée významný dopad na snížení rizika rozvoje NCDs,” říká Joel Spicer, prezident a CEO Nutrition International. “Je čas zdvojnásobit důraz na výživu matek, jako na prostředek v boji proti NCDs a jako základní kámen všeobecné zdravotní péče.” Je čas zdvojnásobit důraz na výživu matek, jako na prostředek v boji proti NCDs a jako základní kámen všeobecné zdravotní péče. MMS – denní dávka 15 vitaminů a minerálů – měla největší dopad na prevenci NCD. Studie zjistila, že pokud by se MMS podávalo ve sledovaných zemích u 90 % žen, mohlo by to zabránit 3 miliónům případů diabetu, 6 miliónům případu hypertenze a oddálit až 50 000 úmrtí v souvislosti s NCD. Ve srovnání podávání IFA vedlo k poloviční redukci počtu případů a úmrtí. Světová zdravotnická organizace doporučuje použití MMS v zemích, kde se v populaci vyskytují nutriční deficity ve vysoké prevalenci. Vzhledem k tomu, že se země snaží přejít ze substituce IFA na MMS, připouští tento výzkum ještě vyšší dopad, který může mít podávání MMS na úrovni populace. “Kvantifikovat dopad výživy v časném věku na pozdější život a rozvoj civilizačních chorob bylo vždy velkou výzvou,” říká hlavní technická poradkyně a víceprezidentka Global Technical Services v Nutrition International Mandana Arabi. “Často máme nedostatek údajů za celá desetiletí a stanovení dlouhodobého efektu je pak obtížnější stanovit. Cílem této studie je zdokonalit metody při provádění takových analýz a je krokem k tomu, abychom určili ty nejlepší a stran nákladů nejvýhodnější možné nutriční intervence, které mohou efektivně řešit rizika spojená s malnutricí.” Skoro dvě třetiny úmrtí v zemích s nízkým a středním příjmem lze připsat na konto civilizačních chorob, jako jsou diabetes, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění. Současné vědecké důkazy ukazují, že podvýživa matky je stresor, který přispívá k rozvoji NCD u dítěte v budoucnosti. “Vliv správné výživy se projevuje po celé generace – tato studie dokazuje, jak moc je toto tvrzení pravdivé,” říká Goodarz Danaei, Bernard Lown Associate Professor of Cardiovascular Health v the Harvard T.H. Chan School of Public Health. “Během každé fáze života dítěte může mít výživa matky pozitivní vliv na jeho zdraví. Víme, že kvalitní výživa matky zvyšuje míru přežití, podporuje správný růst a vývoj, a nyní víme i to, že má vliv na zdravotní stav dítěte v dospělosti.” Vliv správné výživy se projevuje po celé generace – tato studie dokazuje, jak moc je toto tvrzení pravdivé Plán Světové zdravotnické organizace pro globální prevenci a kontrolu civilizačních chorob určuje výživu a s ní související důsledky jako klíčové cíle. Tento výzkum ukazuje, že prospěch z podávání suplementů s mikronutrienty již prenatálně sahá mnohem dál než ke zlepšení přežití matek a dětí, a to až do dospělosti ke snížení rizika rozvoje civilizačních chorob. https://reliefweb.int/report/world/new-research-reveals-how-mother-s-nutrition-during-pregnancy-impacts-health-her-child