Nutriční témata

Na této stránce je souhrnně uveden veškerý náš obsah – články, publikace a videa – pro každé z 10 klíčových témat výživy. Zde si můžete vybrat téma a vyhledat nejnovější online obsah k vaší specializaci, včetně odkazů na další relevantní odborné časopisy a organizace, které by vás mohly zajímat.

Prohlášení o sponzorování: Řada publikací, programů, konferencí, vzdělávacích zdrojů a dalšího obsahu nabízeného na těchto webových stránkách byla financována a/nebo připravena institutem Nestlé Nutrition Institute nebo přidruženými společnostmi Nestlé.

Oligosacharidy mateřského mléka (HMO)

Oligosacharidy mateřského mléka

Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou komplexní cukry, které se vyskytují v mateřském mléku. Po tuku a laktóze jsou třetí největší pevnou složkou v mateřském mléce a nemají žádnou nutriční funkci.

ČÍST ČLÁNEK

Těhotenství a kojení

Kojení

Mateřské mléko je komplexním zdrojem jak energie a makroživin, tak i bioaktivních mikroživin nezbytných pro růst a vývoj dítěte.

ČÍST ČLÁNEK

Růst a vývoj

Růst a vývoj

Události v raném životě, včetně výživy, hrají významnou roli při programování vývoje, metabolismu a zdraví člověka do budoucnosti. Tato část se zabývá všemi aspekty důležitosti výživy během prvních 1 000 dnů, včetně výživy v těhotenství, epigenetiky, metabolického programování, kojení, růstu a kognitivního vývoje a mnohem více.

ČÍST ČLÁNEK

Střevní mikrobiota

Střevní mikrobiota

Mikrobiota jsou prospěšné (a špatné bakterie) ve střevě. Každá lidská bytost má v sobě asi 1 až 2 kg střevní mikrobioty. Zde v této sekci najdete nejnovější vědecké poznatky o vztahu mezi výživou, střevním mikrobiomem, imunitním systémem a zdravím člověka.

ČÍST ČLÁNEK

Obezita

Obezita

Obezita je celosvětovým problémem. Poprvé v historii se v současnosti očekává, že současná generace bude mít kratší délku života než jejich rodiče, jednoduše kvůli obezitě a souvisejícímu zvýšenému riziku nepřenosných nemocí (NCD). Zde máte přístup k široké škále obsahu, který se zabývá řízením obezity, metabolickým syndromem, dětskou obezitou a dalšími.

ČÍST ČLÁNEK

Alergie

Alergie

Dramatický vzestup nemocí imunitního systému kojenců, zejména alergií, poukazuje na specifickou zranitelnost imunitního systému před časnými změnami životního prostředí. Včasný zásah v oblasti správné výživy může mít dlouhodobý účinek na alergie v dětství. Zde máte přístup k informacím o všech aspektech týkajících se alergií, včetně řádného načasování zavedení alergenních potravin. Dále pak např. informace o alergii na kravské mléčné bílkoviny, o toleranci potravin a další.

ČÍST ČLÁNEK

Podvýživa

Podvýživa

Řešení podvýživy ve všech jejích formách představuje integrovaný program zaměřený na základní příčiny podvýživy ve všech fázích životního cyklu. V této části najdete materiál týkající se podvýživy včetně podvýživy u dětí a starších lidí, nedostatečného růstu, podváhy, dysfágie a nástrojů pro hodnocení a screening, jako je Mini Nutritional Assessment.

ČÍST ČLÁNEK

Nízká porodní váha

Nízká porodní váha

Předčasně narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností představují důležité problémy veřejného zdraví. Tato část se zabývá významem používání různých přístupů k výživě při řízení nízké porodní hmotnosti. Přináší také rozsáhlé informace o nutričních požadavcích a přiměřených intervencích doporučených k zajištění co nejlepších výsledků.

ČÍST ČLÁNEK

Výživa a zdraví

Výživa a zdraví

V této části se nachází rozsáhlý výzkum týkající se terapeutické úlohy stravy včetně stravovacích návodů a návodů pro sledování a hodnocení výživy. Najdete zde také požadavky a doporučení týkající se bezpečnosti potravin, zdravého stravování, živin a hydratace.

ČÍST ČLÁNEK

Výživa a nemoce

Výživa a nemoce

Tato část vám přináší informace o výživové péči a nemocech se zaměřením na enterální a parenterální výživu a výživovou podporu pro celou řadu onemocnění, jako jsou infekční onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, gastrointestinální choroby, metabolický syndrom a diabetes. Zahrnuje také vliv výživy na stárnutí, podporu kritické péče po operaci a onkologickou péči.

ČÍST ČLÁNEK