Nízká porodní váha

Předčasné narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností jsou důležité problémy veřejného zdraví, zejména v rozvojových zemích. Tato část se zabývá významem používání různých přístupů ve výživě při řešení problému nízké porodní hmotnosti. Přináší také rozsáhlé informace o nutričních požadavcích a doporučeních týkajících se přiměřených intervencí k zajištění co nejlepších výsledků.

Seskupení podle
Typ obsahu
Default publication

The Nest 51: Výživa a předčasný porod: Prevence a podpora

Předčasně narozené děti mohou vyžadovat více péče ve srovnání s jejich donošenými protějšky. Časopis The Nest 51 hodnotí výživu z pohledu prevence předčasných porodů a jako prostředek pro předčasně narozené děti, aby se vyrovnali s vývojovými problémy. Aktuální vydání časopisu The Nest 51 se hlouběji zabývá aktualizovanými vědeckými poznatky a představuje konkrétní nutrienty a jejich možnou roli v prevenci předčasných porodů.

Default publication

Oligosacharidy mateřského mléka v mléce matek donošených a předčasně narozených dětí

Default publication

Longitudinální analýza složení makronutrientů v mateřském mléce předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu; prospektivní kohortová studie

neonatol

5 důležitých bodů pro rodiče v péči o předčasně narozené děti

Dlouhodobé změny koncentrace minerálních látek v mateřském mléku kojících žen u dětí narozených předčasně a v termínu (Švýcarská studie)

Dlouhodobé změny koncentrace minerálních látek v mateřském mléku kojících žen u dětí narozených předčasně a v termínu (Švýcarská studie)

Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců

Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců

Uložit (na později)
nni-5_2019-abstrakta-fgid-01

NNI 5/2019: Vliv časné výživy – preventivní a terapeutické aspekty

nni-4_2018-hmo-1

NNI 4/2018: HMO - Skrytá síla přírody

nni-3_2018-neprospívání-1

NNI 3/2018: Neprospívání kojenců a malých dětí