Nízká porodní váha

Předčasné narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností jsou důležité problémy veřejného zdraví, zejména v rozvojových zemích. Tato část se zabývá významem používání různých přístupů ve výživě při řešení problému nízké porodní hmotnosti. Přináší také rozsáhlé informace o nutričních požadavcích a doporučeních týkajících se přiměřených intervencí k zajištění co nejlepších výsledků.