Alergie

Dramatický nárůst nemocí kojenců, zejména alergií, ukazuje na specifickou zranitelnost imunitního systému vůči časným změnám prostředí. Intervence včasné výživy mohou mít dlouhodobý účinek na dětské alergie. Zde máte přístup k informacím o všech aspektech, včetně správného načasování zavedení alergenních potravin, alergie na bílkovinu kravského mléka, tolerance potravin a dalších.

pregnancy nutrition
2 topics
Mýtus versus skutečnost: Pomáhá vyhýbání se vysoce alergizujícím potravinám u těhotných a kojících žen předcházet alergiím u jejich potomků?
4 min read
Zlin, Neodny 23
XXXVIII. NEONATOLOGICKÉ DNY
Brno OREA
XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí

XVII. pediatrický kongres s mezinárodní účastí pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Luhaocvice 23
18. Festival kazuistik
The Nest 50
3 topics
The Nest 50: Zastavme alergický pochod: prevence alergie a dlouhodobé snížení rizika jejího rozvoje

Alergiemi dnes trpí více lidí, než si myslíme. Jen v rozvinutých zemích trpí alespoň jednou alergií přibližně každé třetí dítě. Vzhledem k neustálému nárůstu případů alergií a jejich různých projevů se nyní zaměřujeme na prevenci alergií a snižování dlouhodobých rizik. V tomto vydání časopisu The Nest zkoumáme, jakou roli hraje výživa při dosahování lepších výsledků v prevenci alergií. Ve čtyřech článcích se zabýváme otázkami, zda je výhodnější strategií prevence alergií vyhýbání se alergiím nebo vystavování se jim, kojením a jeho možnými náhradami, které snižují riziko vzniku alergií, debatami o tom, zda je nejlepší zavádět alergeny kojencům dříve nebo později, a budoucností výzkumu prevence alergií prostřednictvím HMO.

2 min read
potravinove alergie
2 topics
JAK PŘEDCHÁZET POTRAVINOVÝM ALERGIÍM: Současný výzkum a mezinárodní doporučení

Prevence potravinové alergie se stala celosvětovou zdravotní prioritou vzhledem k rostoucí prevalenci potravinové alergie, zejména u malých dětí. Navíc přibývající důkazy vedly k velkým změnám v mnoha doporučeních pro časnou prevenci potravinové alergie. Potenciální potravinové alergeny, jako jsou arašídy a vejce, by měly být aktivně podávány ve věku 4 až 6 měsíců, na rozdíl od dříve doporučovaného přísného vyhýbání se při doplňkovém krmení. Kromě toho se objevující důkazy naznačují prospěšnou roli více potravinových alergenů v časné prevenci potravinových alergií. Další podrobnosti najdete v této prezentaci.

hydrolyzat
2 topics
PARCIÁLNÍ HYDROLYZÁTY A VÝHODY JEJICH POUŽITÍ

Časná nutriční intervence pomocí hydrolyzátů bílkovin kravského mléka je dlouhodobě praktikovanou strategií pro snížení rizika alergie v případě, že kojení není možné. Mezi mnoha studiemi je studie GINI (German Infant Nutritional Intervention) zdaleka největší a nezávislou studií nutriční intervence pro prevenci alergií. Nedávno zveřejněné výsledky dvacetiletého sledování přinášejí důkazy o tom, že částečně hydrolyzovaná syrovátková výživa (pHF-W) snižuje riziko ekzému od narození do dospělosti a astmatu u 16 až 20letých dětí v rizikové populaci. Další experimentální a preklinické údaje ukazují, že ne všechny přípravky pHF-W jsou stejné, pokud jde o peptidovou strukturu, alergenitu a schopnost vyvolat orální toleranci. Další informace naleznete v níže uvedené prezentaci.

histamin
3 topics
Kojenecká výživa s částečně hydrolyzovanou bílkovinou - mechanismus účinku

Pokud imunitní systém chybně identifikuje běžně neškodnou látku jako hrozbu, iniciuje následnou reakci. Jakmile je imunitní systém na nějaký alergen citlivý, uchovává si ho „v paměti“ a opětovný kontakt s ním může vést znovu k alergické reakci. Již dlouhou dobu je známo, že cizí proteiny, například bílkoviny v kravském mléku, mohou být spouštěčem alergických reakcí. Bílkovina kravského mléka totiž obsahuje mnohem vyšší množství alergických sekvencí než bílkovina mléka mateřského. Ta se naopak vyznačuje nízkým alergenním potenciálem. Některé druhy kojenecké výživy obsahují částečně hydrolyzovanou bílkovinu, jejíž účinnost ve snižování rizika alergie byla sledována v klinických studiích.

4 min watch
Nestlé
Alergie a střevní mikrobiom
5 topics
Alergie a střevní mikrobiom

Je stále jasnější, že zásadní roli pro zdravý vývoj dítěte hraje výživa. Na jedné straně máme potvrzené pozitivní účinky mateřského mléka a jeho složek, hlavně oligosacharidů (HMO), na druhé straně víme, jak je důležitá výživa matky v těhotenství a během kojení. Bohužel toto můžeme vidět do značné míry i v souvislosti s jedním velmi aktuálním tématem: alergiemi. Významným faktorem úspěšné prevence je brzké odhalení možných rizikových faktorů, a to dokonce před narozením, pomocí kompetentního poradenství. Jsou zde možnosti jak prevence, tak léčby. Velká studie GINI vedla ke změně názoru ohledně postupu u dětí se zvýšeným rizikem alergií. Ukázalo se, že částečně hydrolyzované kojenecké formule mohou být v prevenci rozvoje alergií stejně efektivní, jako ty extenzivně hydrolyzované. A to i z dlouhodobého hlediska, nedávno byly publikovány výsledky sledování po 20 letech. Nové studie naznačují, že lepší cestou, než je striktní zákaz potenciálně alergenních složek stravy, se zdá být rozvoj postupné tolerance.

1 min read