Videa

Naše videa na téma výživy natáčíme na světových konferencích a seminářích o výživě, kde vystupují přední odborníci zaměření na široké spektrum klíčových témat v oblasti výživy. Členům Nestlé Nutrition Institute jsou tyto přednášky přístupné bezplatně, a mohou tak sledovat všechna témata v oblasti výživy, o nichž se dnes diskutuje nejčastěji.

Prohlášení o sponzorování: Řada publikací, programů, konferencí, vzdělávacích zdrojů a dalšího obsahu nabízeného na těchto webových stránkách byla financována a/nebo připravena institutem Nestlé Nutrition Institute nebo přidruženými společnostmi Nestlé.

Filter by nutrition topic

Dnes je možno zkoumat, zda k popisovaným výhodám mateřského mléka, které je důležité pro zdravý růst, vývoj a snížení rizika vzniku onemocnění (např. nemocí trávicího traktu a alergií), dochází díky oligosacharidům mateřského mléka (HMO). V posledních letech se ukázalo, že zůstává nezodpovězeno mnoho obecných otázek, které se o HMO ve výzkumu objevují. Následující sdělení si klade za cíl na některé tyto otázky odpovědět.

Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou ve srovnání s kravským mlékem zastoupeny ve více než desetinásobné koncentraci. To je třeba zohlednit i ve složení kojeneckých formulí. Zdravotní profit HMO je vztahován k prevenci infekcí, alergie a NEC, i k rozvoji CNS. Přídavek HMO do kojeneckých formulí je krokem k tomu, aby se náhradní kojenecká výživa více přiblížila optimu, tj. mateřskému mléku.

Oligosacharidy HMO – základy, struktura a funkce přednášející: MUDr. Jan Malý, Ph.D. přednáška z odborného presympozia „HM-O Oligosacharidy mateřského mléka“ na 34. Neonatologických dnech, 10.10.2018, Hradec Králové

Mikrobiota v lidském organismu přednášející: prim. MUDr. Jan Boženský přednáška z Odborné konference „Vliv časné výživy na růst a imunitu“ na setkání školitelů OSPLD, 25.1.2019, Olomouc