Střevní mikrobiota

Složení střevní mikrobioty je u každého jedinečné. Každá lidská bytost nese asi 1 až 2 kg střevní mikrobioty představující množství buněk mnohem větší než všechny naše buňky těla dohromady. Zde poskytujeme nejnovější vědecké poznatky o vztahu mezi výživou, střevním mikrobiomem, imunitním systémem a zdravím člověka.

J. Bronský
5 topics
HMO - nejnovější poznatky v oblasti klinického výzkumu

Technologický pokrok posledních 10 let a s ním související možnosti výroby umožnily produkci
oligosacharidů mateřského…

20 min watch
Default publication
3 topics
Oligosacharidy mateřského mléka v mléce matek donošených a předčasně narozených dětí

Mateřské mléko je optimálním zdrojem výživy pro kojence. U předčasně narozených dětí je známo, že kojení má několik…

52 min read Sean Austin
Default publication
3 topics
NNI Satelitní sympozium Enterální výživa Proceedings ESPGHAN 2023

Enterální výživa prošla v posledních letech obrovským vývojem, například v přístupech k výživě a produktech. Díky tomu…

8 min read
mikrobiom
1 topic
Přenos střevního a ústního mikrobiomu z člověka na člověka
8 min read
srdicko
2 topics
Průjem u kojenců – příčiny, příznaky a léčba
6 min read
Default news
3 topics
Střevní mikrobiota je novým cílem pro zlepšení zdraví mozku během stárnutí
1 min read
posgradual
4 topics
Postgraduálne programy v pediatrickej výžive online

Právo na zdravú výživu má podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, listiny (ktorú iniciovala Organizácia…

12 min read
Zlin, Neodny 23
XXXVIII. NEONATOLOGICKÉ DNY
Brno OREA
XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí

XVII. pediatrický kongres s mezinárodní účastí pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou…