Střevní mikrobiota

Složení střevní mikrobioty je u každého jedinečné. Každá lidská bytost nese asi 1 až 2 kg střevní mikrobioty představující množství buněk mnohem větší než všechny naše buňky těla dohromady. Zde poskytujeme nejnovější vědecké poznatky o vztahu mezi výživou, střevním mikrobiomem, imunitním systémem a zdravím člověka.