Obezita

Obezita je celosvětovým problémem. Poprvé v moderní historii se očekává, že současná generace bude mít kratší délku života než jejich rodiče, jednoduše kvůli obezitě a souvisejícímu zvýšenému riziku nepřenosných nemocí (NCD). Zde je uvedená široká škála témat, která se zabývají manegementem obezity, metabolickým syndromem, dětskou obezitou a dalšími.

Default publication
3 topics
Regulace hmotnosti, mikronutrienty a doplňky stravy při diabetu

Na 39. mezinárodním sympoziu o diabetu a výživě, které se konalo v řeckém Anavyssosu, sponzorovala Nestlé Health Science sérii prezentací a plenárních přednášek se zaměřením na účinky hubnutí, mikroživiny, doplňky výživy a alternativní stravovací návyky v prevenci. a řízení diabetu typu 2 a snížení kardiovaskulárního rizika.

1 min read
posgradual
4 topics
Postgraduálne programy v pediatrickej výžive online

Právo na zdravú výživu má podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, listiny (ktorú iniciovala Organizácia spojených národov a UNICEF), každé dieťa. Napriek tomu rôzne formy porúch výživy spôsobujú celosvetovo až 45 % zo všetkých detských úmrtí. Približne 160 miliónov detí do 5 rokov trpí podvýživou. Na druhej strane takmer 42 miliónov detí má nadváhu alebo je obéznych. Problémy s výživou detí sa netýkajú len rozvojových krajín, ale celého sveta, vrátane rozvinutých krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. WHO má vo svojich osvetových a vzdelávacích programoch, ako jednu z priorít práve podporu zdravého stravovania už od počiatku života dieťaťa.

1 min read
stravovani
4 topics
Jak zajistit zdravější a udržitelnější stravování dětí

Výživa dětí se v posledních desetiletích celkově zlepšila. Snížení počtu dětí zaostávajících v růstu a plýtvání však bylo kompenzováno nárůstem dětské obezity, takže strava většiny dětí ve většině zemí je nedostatečná. Překrývající se problémy s podvýživou se vyskytují zejména v chudších komunitách. Potravinovou bezpečnost ohrožuje také změna klimatu, proto se vedle změn v potravinových systémech a víceodvětvového přístupu doporučují včasné zásahy. Mezi ně patří prosazování kojení, které má zdravotní přínos pro matku i dítě, a přechod na stravu bohatou na rostliny, která nejen přispívá ke správné výživě, ale je také udržitelnější.

The Nest
The Nest

Stručné, aktuální a vědecky podložené praktické informace určené profesionálním zdravotníkům, zaměřené na klíčové oblasti dětského lékařství a výživy

Články a knihy
Články a knihy

Sbírka odborných časopiseckých článků z předních publikací věnujících se výživě, poskytovaná bezplatně členům NNI.

janmaly
8 topics
Oligosacharidy lidského mléka - základy, struktura, funkce

Oligosacharidy HMO – základy, struktura a funkce přednášející: MUDr. Jan Malý, Ph.D. přednáška z odborného presympozia „HM-O Oligosacharidy mateřského mléka“ na 34. Neonatologických dnech, 10.10.2018, Hradec Králové

21 min watch
MUDr. Jan Malý
Význam kojení
7 topics
Význam kojení

Kojení je spojeno s dlouhodobými přínosnými účinky na zdraví dětí i jejich matek. Nicméně, mezi různými publikovanými studiemi existují rozdíly v jejich metodice, a tak nelze přímo vyvodit konečný závěr, pokud jde například o vztah mezi kardiovaskulátními úmrtími v dospělosti a historií kojení. Menší studie, na rozdíl od tech větších, často uvádějí vyšší ochranný účinek, ale základ zůstává - mateřské mléko je přirozená výživa kojenců.

1 min read Jean-Charles Picaud
Ekhard E. Ziegler
4 topics
Rozdíl mezi potřebami bílkoviny u kojenců a příjmem bílkovin

Jak můžeme snížit příjem bílkoviny u malých dětí, zvláště v kojeneckém veku? Toto snížení je žádoucí, protože jsme přesvědčeni, že může pomoci dětem vyhnout se riziku vzniku obezity v životě. Odpověď je jednoduchá - kojením. Ale bohužel víme, že mnoho žen nemůže nebo kojit nechce z různých důvodů a podávají svému dítěti náhradní kojeneckou výživu. Překotný růst v kojeneckém veku je spojen s rizikem vzniku nadváhy a obezity v dalším životě. To je známo, ale není prokázáno, že pomalý růst toto riziko vzniku obezity snižuje.

1 min read Ekhard E. Ziegler
nni-2_2018-bílkoviny-1
3 topics
NNI 2/2018: Bílkoviny - esenciální živiny

V tomto čísle: Bílkovina – esenciální živina Rozhovor s odborníkem Požadavky na příjem bílkovin Časná proteinová hypotéza Vliv bílkovin na IGF-1 a inzulin Studie CHOP

1 min read