Publikace na téma výživy

V této části naleznete volně stáhnutelné publikace věnované nejnovějším tématům v oblasti výživy, jako je např. raná výživa nejmenších dětí, výživa ve spojení s alergiemi, sportovní výživa a výživa ve stavu nemoci, např. dysfagie nebo kritická onemocnění. S ohledem na snazší dohledání konkrétních informací je sbírka příspěvků roztříděna do jednotlivých kategorií. Nemůžete-li nalézt příslušný odkaz, zkuste použít funkci hledání.

Prohlášení o sponzorování: Řada publikací, programů, konferencí, vzdělávacích zdrojů a dalšího obsahu nabízeného na těchto webových stránkách byla financována a/nebo připravena institutem Nestlé Nutrition Institute nebo přidruženými společnostmi Nestlé.

Články a knihy
Články a knihy

Sbírka odborných časopiseckých článků z předních publikací věnujících se výživě, poskytovaná bezplatně členům NNI.

Nutriční novinky
Nutriční novinky

Sborníky z mezinárodních konferencí pokrývající klíčová témata v oblasti výživy a speciální témata na poli vědy.

The Nest
The Nest

Stručné, aktuální a vědecky podložené praktické informace určené profesionálním zdravotníkům, zaměřené na klíčové oblasti dětského lékařství a výživy

Série seminářů NNI
Série seminářů NNI

Tato řada příspěvků, uvedená i v bibliografické databázi Medline/PubMed, obsahuje kompletní sborníky ze série seminářů

Annales Nestlé
Annales Nestlé

Řada odborných časopisů na téma dětského lékařství a výživy, zahrnující aktuální přehledy klíčových témat. Anály se...

Klinická výživa
Klinická výživa

Časopis poskytující stručné nejnovější praktické rady ohledně péče o pacienty v klinické výživě

Nejnovější publikace

Default publication
3 topics
The Nest 51: Výživa a předčasný porod: Prevence a podpora

Předčasně narozené děti mohou vyžadovat více péče ve srovnání s jejich donošenými protějšky. Časopis The Nest 51 hodnotí výživu z pohledu prevence předčasných porodů a jako prostředek pro předčasně narozené děti, aby se vyrovnali s vývojovými problémy. Aktuální vydání časopisu The Nest 51 se hlouběji zabývá aktualizovanými vědeckými poznatky a představuje konkrétní nutrienty a jejich možnou roli v prevenci předčasných porodů.

1 min read
Default publication
3 topics
Oligosacharidy mateřského mléka v mléce matek donošených a předčasně narozených dětí

Mateřské mléko je optimálním zdrojem výživy pro kojence. U předčasně narozených dětí je známo, že kojení má několik důležitých specifických ochranných účinků a je také silně podporováno.
Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou čtvrtou nejhojnější složkou mateřského mléka po vodě, lipidech a laktóze a předpokládá se, že hrají důležitou roli při ochraně kojenců před infekcí tím, že působí jako vábící receptory nebo prostřednictvím modulace střevní mikrobioty. Mohou také modulovat imunitní systém prostřednictvím přímých interakcí a mohou působit jako zdroj kyseliny sialové, která je potenciálně důležitá pro učení a paměť.
Zatímco složení mateřského mléka v případě předčasně narozených dětí bylo zkoumáno a uvádí se, že se mírně liší od složení mateřského mléka dětí narozených v termínu, existuje relativně málo studií zaměřených na složení HMO.
Tato studie uvádí složení a trajektorie několika různých HMO analyzovaných v mateřském mléce předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu v ekvivalentní fázi laktace a ekvivalentním postmenstruačním věku. Pozorované rozdíly vyžadují další zkoumání s ohledem na jejich potenciální klinický dopad.

2 min read Sean Austin
Default publication
1 topic
Longitudinální analýza složení makronutrientů v mateřském mléce předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu; prospektivní kohortová studie

Mateřské mléko je vysoce komplexní a dynamický systém nabízející optimální zdroj živin a četné zdravotní výhody pro zdravé donošené děti. Mateřské mléko však nemusí plně splňovat některé specifické dodatečné nutriční požadavky u předčasně narozených dětí, a proto se u této skupiny dětí často doporučuje fortifikace mateřského mléka.

V této souvislosti je potřeba lépe znát a chápat složení mateřského mléka a jeho změny, a zejména časové změny, aby bylo možné zlepšit nutriční enterální strategie. V této prospektivní kohortové studii autoři kvantifikovali složení makronutrientů v mateřském mléce u předčasné narozených dětí a zdravých donošených dětí v průběhu času; autoři porovnávali složení makronutrientů mezi mlékem pro předčasné narozené dětí a zdravé donošené dětí, a to v podobných fázích laktace (postnatální věk) a gestačních fázích (postmenstruační věk) a zkoumali další faktory potenciálně související s výkyvy makronutrientů v mateřském mléce.

2 min read
Default publication
3 topics
Regulace hmotnosti, mikronutrienty a doplňky stravy při diabetu

Na 39. mezinárodním sympoziu o diabetu a výživě, které se konalo v řeckém Anavyssosu, sponzorovala Nestlé Health Science sérii prezentací a plenárních přednášek se zaměřením na účinky hubnutí, mikroživiny, doplňky výživy a alternativní stravovací návyky v prevenci. a řízení diabetu typu 2 a snížení kardiovaskulárního rizika.

1 min read
Default publication
2 topics
HMO a utváření zrání mikrobiomu: Přehled důkazů a klinických důsledků

Sympozium NNI na kongresu N&G bylo zaměřeno na oligosacharidy mateřského mléka (HMO), vědecké poznatky o nich a jejich roli ve vývoji střevního mikrobiomu, který přispívá ke krátkodobému i dlouhodobému zdraví kojence. Diskutovalo se o historii výzkumu HMO, současných zjištěních, budoucích směrech tohoto oboru studia, které mají přispět k dalšímu pochopení HMO pro růst a vývoj dítěte.

1 min read Hania Szajewska
Default publication
3 topics
NNI Satelitní sympozium Enterální výživa Proceedings ESPGHAN 2023

Enterální výživa prošla v posledních letech obrovským vývojem, například v přístupech k výživě a produktech. Díky tomu se zlepšila prognóza a délka života více pacientů s dětskými chronickými onemocněními. Zlepšení stavu výživy umožnilo nejen přežití, ale také zlepšilo zdravotní stav a kvalitu života pacientů. Na tomto sympoziu vystoupili Prof. Frederic Gottrand, Prof. Valerie Marchand a Dr. Graeme O'Connor a diskutovali o podrobnostech odvykání pacientů od enterální výživy, o nových důkazech o tom, zda může výživa založená na skutečných potravinách zlepšit toleranci enterální výživy u dětí, a o nových trendech v používání přípravků založených na skutečných potravinách u různých stavů, jak je vidět na praktických klinických případech ve Velké Británii.

2 min read
mikrobiom
1 topic
Přenos střevního a ústního mikrobiomu z člověka na člověka
2 min read
srdicko
2 topics
Průjem u kojenců – příčiny, příznaky a léčba
6 min read
neonatol
2 topics
5 důležitých bodů pro rodiče v péči o předčasně narozené děti
4 min read
pregnancy nutrition
2 topics
Mýtus versus skutečnost: Pomáhá vyhýbání se vysoce alergizujícím potravinám u těhotných a kojících žen předcházet alergiím u jejich potomků?
4 min read
breastfeeding
1 topic
Laktace - co byste měli vědět
13 min read
posgradual
4 topics
Postgraduálne programy v pediatrickej výžive online

Právo na zdravú výživu má podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, listiny (ktorú iniciovala Organizácia spojených národov a UNICEF), každé dieťa. Napriek tomu rôzne formy porúch výživy spôsobujú celosvetovo až 45 % zo všetkých detských úmrtí. Približne 160 miliónov detí do 5 rokov trpí podvýživou. Na druhej strane takmer 42 miliónov detí má nadváhu alebo je obéznych. Problémy s výživou detí sa netýkajú len rozvojových krajín, ale celého sveta, vrátane rozvinutých krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. WHO má vo svojich osvetových a vzdelávacích programoch, ako jednu z priorít práve podporu zdravého stravovania už od počiatku života dieťaťa.

1 min read
The Nest 50
3 topics
The Nest 50: Zastavme alergický pochod: prevence alergie a dlouhodobé snížení rizika jejího rozvoje

Alergiemi dnes trpí více lidí, než si myslíme. Jen v rozvinutých zemích trpí alespoň jednou alergií přibližně každé třetí dítě. Vzhledem k neustálému nárůstu případů alergií a jejich různých projevů se nyní zaměřujeme na prevenci alergií a snižování dlouhodobých rizik. V tomto vydání časopisu The Nest zkoumáme, jakou roli hraje výživa při dosahování lepších výsledků v prevenci alergií. Ve čtyřech článcích se zabýváme otázkami, zda je výhodnější strategií prevence alergií vyhýbání se alergiím nebo vystavování se jim, kojením a jeho možnými náhradami, které snižují riziko vzniku alergií, debatami o tom, zda je nejlepší zavádět alergeny kojencům dříve nebo později, a budoucností výzkumu prevence alergií prostřednictvím HMO.

2 min read
Default publication
3 topics
Kojenecká výživa se specifickou směsí pěti oligosacharidů mateřského mléka podporuje vývoj střevního mikrobiomu a zlepšuje střevní markery: Randomizovaná kontrolovaná studie

Již dlouho je známo, že HMO způsobují převahu množství Bifidobacterium u kojených dětí. Ne všichni příslušníci rodu Bifidobacterium mohou metabolizovat HMO. Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis) je známá jako specializovaný konzument HMO a je schopna se množit v přítomnosti HMO (1). Kromě toho byla prokázána úloha HMO v imunitní ochraně prostřednictvím antiadhezivních antimikrobiálních účinků (2-4), regulace odpovědi střevních epiteliálních buněk (1, 5) a modulace imunitních reakcí prostřednictvím přímého vlivu na imunitní buňky a sekreci cytokinů (6–8). Zároveň byly zaznamenány i potenciální přínosy HMO na vývoj mozku (9, 10). Vzhledem k tomu, že je k dispozici stále více HMO, je možné doplnit formule o směsi HMO, které poskytují strukturně rozmanité a komplexní oligosacharidy pro kojence krmené výživou. Studie Bosheva et al. (11) poprvé hodnotila účinky kojenecké výživy obsahující specifickou směs pěti HMO (2´FL, DFL, LNT, 3´SL a 6´SL) na střevní mikrobiom a metabolity. Předpokladem studie bylo, že kojenci, kteří budou po dobu 6 měsíců dostávat počáteční mléčnou výživu se směsí pěti HMO, budou mít složení střevního mikrobiomu a metabolickou aktivitu podobnější složení a metabolické aktivitě pozorované u kojenců krmených mateřským mlékem a lepší markery střevního „zrání“ než jejich kontrolní vrstevníci. Tento článek uvádí sekundární výsledky do 6 měsíců věku v rámci 15měsíční studie. 1.Walsh C et al. J Funct Foods. (2020) 72:104074. 2.Bode L. Early Hum Dev. (2015) 91:619–22. 3. Lin AE et al. J Biol Chem. (2017) 292:11243–9. 4. Newburg DS et al. Annu Rev Nutr. (2005) 25:37–58. 5. Zhang S et al. Microb Cell Fact. (2021) 20:108. 6. Donovan SM, Comstock SS. Ann Nutr Metab. (2016) 69:42–51. 7. Kuntz S et al. Br J Nutr. (2008) 99:462–71. 8. Sodhi CP et al. Pediatr Res. (2021) 89:91–101. 9. Cho S et al. Am J Clin Nutr. (2021) 114:588–97. 10. Hauser J et al. Mol Psychiatry. (2021) 26:2854–71. 11. Bosheva M et al. Front Nutr. 2022; 9:920362. doi: 10.3389/fnut.2022.920362.

4 min read Miroslava Bosheva
pregnancy
2 topics
Výsledky studie: "Účinek formule obsahující probiotika Lactobacillus reuteri DSM 17938 na fekální mikrobiotu dětí narozených císařským řezem"

Cílem studie Garcia Rodenas CL et al. z roku 2016 bylo provést komplexní posouzení vlivu podávání přípravku obsahujícího probiotika L. reuteri na složení časné mikrobioty dětí narozených vaginálně a císařským řezem. Výsledky studie ukázali, že formule obsahující probiotika L. reuteri DSM 17938 nemění zásadním způsobem mikrobiotu vaginálně narozených dětí. U dětí narozených císařským řezem však tento kmen zřejmě hraje klíčovou roli tím, že moduluje časný vývoj mikrobioty směrem ke složení zjištěnému po vaginálním porodu.

2 min read Clara L. Garcia Rodenas
Alergie a střevní mikrobiom
5 topics
Alergie a střevní mikrobiom

Je stále jasnější, že zásadní roli pro zdravý vývoj dítěte hraje výživa. Na jedné straně máme potvrzené pozitivní účinky mateřského mléka a jeho složek, hlavně oligosacharidů (HMO), na druhé straně víme, jak je důležitá výživa matky v těhotenství a během kojení. Bohužel toto můžeme vidět do značné míry i v souvislosti s jedním velmi aktuálním tématem: alergiemi. Významným faktorem úspěšné prevence je brzké odhalení možných rizikových faktorů, a to dokonce před narozením, pomocí kompetentního poradenství. Jsou zde možnosti jak prevence, tak léčby. Velká studie GINI vedla ke změně názoru ohledně postupu u dětí se zvýšeným rizikem alergií. Ukázalo se, že částečně hydrolyzované kojenecké formule mohou být v prevenci rozvoje alergií stejně efektivní, jako ty extenzivně hydrolyzované. A to i z dlouhodobého hlediska, nedávno byly publikovány výsledky sledování po 20 letech. Nové studie naznačují, že lepší cestou, než je striktní zákaz potenciálně alergenních složek stravy, se zdá být rozvoj postupné tolerance.

1 min read
The Nest - mikrobiom
4 topics
The Nest 48: Role výživy ve vývoji časného střevního mikrobiomu a její dlouhodobé důsledky

Úloha výživy ve vývoji raného střevního mikrobiomu pro celoživotní zdraví je tématem tohoto vydání časopisu The Nest, které obsahuje následující 4 články: Vývoj časného mikrobiomu a co ho ovlivňuje (Shaillay Kumar Dogra) Co určuje složení střevní mikrobioty na počátku života a jaké jsou dopady na imunitu (Jose Saavedra) Účinky oligosacharidů mateřského mléka na mikrobiom (Nina Heppner) Role probiotik v prevenci a léčbě průjmů (Guillermo Álvarez Calatayud)

1 min read Shaillay Kumar Dogra, Jose Saavedra, Nina Heppner,
Default publication
4 topics
"Real-world study" u kojenců konzumujících kojeneckou výživou se dvěma HMO

Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou důležitou složkou mateřského mléka podporující vývoj vyvážené střevní mikrobioty a imunitní ochranu u kojených dětí. Randomizované kontrolované studie (RCT) prokázaly, že kojenecká výživa doplněná o 2’-fukosyllaktózu (2’FL) a lakto-N-neotetraózu (LNnT) je bezpečná, dobře tolerovaná a podporuje zdravý růst. Následující studie „Real-World Evidence“ (RWE) měla za cíl vyhodnotit růst a toleranci u kojenců konzumujících kojeneckou výživu doplněnou o 1 g/L 2'FL a 0,5 g/L LNnT a zahrnovala smíšenou skupinu kojených dětí a dětí konzumujících kojeneckou výživu, která nikdy dřív nebyla studována u RCT. Studie byla provedena v šesti centrech ve Španělsku.

1 min read Enriqueta Román Riechmann
cover vit. D
4 topics
Vitamin D: Od početí k adolescenci, ve zdraví i v nemoci

Vitamin D je prohormon, který se vstřebává z potravy nebo doplňků stravy a je také syntetizován v kůži účinkem ultrafialového záření. Prohormon je následně přeměněn na metabolicky aktivní formu v játrech a poté v ledvinách. Vitamin D přirozeně obsahuje jen málo potravin. Hlavními zdroji ve stravě jsou ryby (např. losos, makrela, sleď), stejně jako vnitřnosti, játra a vaječný žloutek. Otázkou je, kolik a jak často většina dětí tyto přirozené zdroje vitaminu D konzumuje? U lidí je hlavním zdrojem vitaminu D jeho syntéza v kůži. Jedinci, kteří nejsou dostatečně vystaveni slunečnímu záření, zejména kojenci, potřebují doplňovat vitamin D z obohacených potravin nebo doplňků stravy. Nedostatek vitaminu D je u dětí i u dospělých velmi častý a po celém světě vede k závažným zdravotním problémům. V posledních letech si vitamin D vydobyl pozornost vědců zejména kvůli svému vlivu na růst a diferenciaci buněk, imunitní a kardiovaskulární funkci či homeostázu vápníku a fosfátů.

3 min read Carlos Lifschitz
Oligosacharidy mateřského mléka část 2
4 topics
Oligosacharidy mateřského mléka část 2

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je imunitně zprostředkované onemocnění charakterizované alergickou reakcí na bílkovinu kravského mléka. ABKM je také spojena se zvýšenou propustností střev a změnou střevní mikrobioty, která ovlivňuje zrání imunitního systému a způsobuje u kojenců vyšší riziko vzniku infekcí a budoucích alergií. Je prokázáno, že oligosacharidy mateřského mléka (HMO) podporují imunitní systém kojenců a snižují riziko infekcí.

1 min read NHS
Oligosacharidy mateřského mléka část 1
4 topics
Oligosacharidy mateřského mléka část 1

Mateřské mléko je nejlepší výživou pro kojence, poskytuje mu nejen živiny pro růst, ale také bioaktivní složky, jako jsou oligosacharidy mateřského mléka (HMO), které podporují rozvoj mikrobioty a imunitního systému. Ukázalo se, že suplementace kojeneckých a speciálních hypoalergenních formulí novými strukturně identickými HMO (2´FL a LNnT) podporuje imunitní systém zdravých kojenců s alergií na bílkovinu kravského mléka (ABKM).

1 min read NHS