Výživa a nemoce

Tato část vám přináší informace o nutriční péči a nemocích se zaměřením na enterální a parenterální výživu a nutriční podporu v případě celé řady onemocnění, jako je infekční onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, gastrointestinální choroby, metabolický syndrom a diabetes. Je zde zahrnutý také vliv výživy na stárnutí, podporu kritické péče po operaci a onkologickou péči.

Publications

uvod 2

The Nest 46: Kojenecké funkční gastrointestinální potíže

Funkční gastrointestinální potíže (FGIDs – z anglického functional gastrointestinal disorders) jsou celosvětově u kojenců velmi časté, přičemž většina kojenců vykazuje kombinaci těchto obtíží. Základním kamenem managementu FGIDs je podpora a správné

Hania Szajewska

Účinky probiotik v časné kojenecké výživě

Výbor pro výživu Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) zhodnotil v roce 2011 používání pre- a probiotik. Konstatoval, že s používáním probiotik a prebiotik v kojenecké výživě jsou spojeny ještě nějaké

Videos

Infographics

Vlivy na zdraví dítěte

Vlivy na zdraví dítěte

Osa střevo – mozek funguje obousměrně. Hlubší pochopení tohoto dvoustranného vztahu vytváří příležitosti pro změnu zacílení zdravotní péče od diagnostiky a léčby onemocnění k podpoře zdraví.

Latest News

nni---problemy-ve-vyzive

NNI 9/2020: Problémy ve výživě

Riziko alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM), Co dělá mateřské mléko tak zdravým?, Prokázán účinek HMO, Nové perspektivy pro FGID, Doporučení ESPGHAN pro syndrom dráždivého tračníku, atd.