Výživa a nemoce

Tato část vám přináší informace o nutriční péči a nemocích se zaměřením na enterální a parenterální výživu a nutriční podporu v případě celé řady onemocnění, jako je infekční onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, gastrointestinální choroby, metabolický syndrom a diabetes. Je zde zahrnutý také vliv výživy na stárnutí, podporu kritické péče po operaci a onkologickou péči.