Informativní grafika

Informativní grafika pomáhá prezentovat informace v podobě snáze pochopitelných schémat či grafů.

V tomto oddílu předkládáme řadu informativních grafik k článkům a publikacím zaměřeným na výživu.

Filter by nutrition topic

Výživa dětí se v posledních desetiletích celkově zlepšila. Snížení počtu dětí zaostávajících v růstu a plýtvání však bylo kompenzováno nárůstem dětské obezity, takže strava většiny dětí ve většině zemí je nedostatečná. Překrývající se problémy s podvýživou se vyskytují zejména v chudších komunitách. Potravinovou bezpečnost ohrožuje také změna klimatu, proto se vedle změn v potravinových systémech a víceodvětvového přístupu doporučují včasné zásahy. Mezi ně patří prosazování kojení, které má zdravotní přínos pro matku i dítě, a přechod na stravu bohatou na rostliny, která nejen přispívá ke správné výživě, ale je také udržitelnější.

Pandemie COVID-19 narušila potravinové systémy a poskytování zdravotní péče. Jaký však byl dopad na výživu dětí a jak se tento problém řeší? Kojení v průběhu infekce SARS Cov-2 i očkování kojících žen proti COVID-19 by mělo být podporováno, ale vzhledem k různým omezením bylo náročné. Během pandemie se projevila také rostoucí podvýživa jako přímý důsledek narušení potravinářského průmyslu, což mělo dopad na zdraví ohrožených skupin obyvatelstva. Strategie, jako je vzdělávání v oblasti výživy, doplňky stravy a lepší přístup k hygieně a sanitaci, mohou pomoci řešit podvýživu.

Vitamin D je nepostradatelnou živinou, která podporuje tvorbu kostí a životní funkce jako je imunitní systém,
a to od okamžiku početí, v průběhu dětství až do dospělosti. K čemu je vitamín D dobrý a jak zajistíte, aby ho měly děti dostatek?

Mozek je orgán, který se nejdéle vyvíjí a dozrává. Vývoj začíná ve třetím týdnu těhotenství a pokračuje i v dospělosti.

Osa střevo – mozek funguje obousměrně. Hlubší pochopení tohoto dvoustranného vztahu vytváří příležitosti pro změnu zacílení zdravotní péče od diagnostiky a léčby onemocnění k podpoře zdraví.

Optimální načasování a složení doplňkové stravy u dětí pomůže rozvíjet zdravé stravovací návyky, které mají v pozdějších fázích života příznivé zdravotní dopady. Při postupném nahrazování kojení a mateřského mléka příkrmy je vždy třeba zajistit plné pokrytí nutričních potřeb dítěte.