Informativní grafika

Informativní grafika pomáhá prezentovat informace v podobě snáze pochopitelných schémat či grafů.

V tomto oddílu předkládáme řadu informativních grafik k článkům a publikacím zaměřeným na výživu.

Filter by nutrition topic

Vitamin D je nepostradatelnou živinou, která podporuje tvorbu kostí a životní funkce jako je imunitní systém,
a to od okamžiku početí, v průběhu dětství až do dospělosti. K čemu je vitamín D dobrý a jak zajistíte, aby ho měly děti dostatek?

Mozek je orgán, který se nejdéle vyvíjí a dozrává. Vývoj začíná ve třetím týdnu těhotenství a pokračuje i v dospělosti.

Osa střevo – mozek funguje obousměrně. Hlubší pochopení tohoto dvoustranného vztahu vytváří příležitosti pro změnu zacílení zdravotní péče od diagnostiky a léčby onemocnění k podpoře zdraví.

Optimální načasování a složení doplňkové stravy u dětí pomůže rozvíjet zdravé stravovací návyky, které mají v pozdějších fázích života příznivé zdravotní dopady. Při postupném nahrazování kojení a mateřského mléka příkrmy je vždy třeba zajistit plné pokrytí nutričních potřeb dítěte.

Intolerance laktózy je jednou z nejčasnějších forem potravinové nesnášenlivosti a často bývá zaměňována s alergií na kravské mléko. Intolerance laktózy je důsledkem snížené schopnosti zpracovávat laktózu, hlavní sacharid mléka savců. Fermentace nestrávené laktózy může vést ke gastrointestinálním symptomům připomínajícím projevy alergie na bílkovinu kravského mléka.