Růst a vývoj

Události raného života, včetně výživy, hrají významnou roli při programování vývoje, metabolismu a zdraví člověka v budoucnosti. Tato část se zabývá všemi aspekty důležitosti mateřské výživy během prvních 1000 dnů, včetně výživy v těhotenství, epigenetiky, metabolického programování, kojení, růstu a kognitivního vývoje a mnoho dalšího.

Default publication
2 topics
HMO a utváření zrání mikrobiomu: Přehled důkazů a klinických důsledků

Sympozium NNI na kongresu N&G bylo zaměřeno na oligosacharidy mateřského mléka (HMO), vědecké poznatky o nich a jejich roli ve vývoji střevního mikrobiomu, který přispívá ke krátkodobému i dlouhodobému zdraví kojence. Diskutovalo se o historii výzkumu HMO, současných zjištěních, budoucích směrech tohoto oboru studia, které mají přispět k dalšímu pochopení HMO pro růst a vývoj dítěte.

1 min read Hania Szajewska
Default publication
3 topics
NNI Satelitní sympozium Enterální výživa Proceedings ESPGHAN 2023

Enterální výživa prošla v posledních letech obrovským vývojem, například v přístupech k výživě a produktech. Díky tomu se zlepšila prognóza a délka života více pacientů s dětskými chronickými onemocněními. Zlepšení stavu výživy umožnilo nejen přežití, ale také zlepšilo zdravotní stav a kvalitu života pacientů. Na tomto sympoziu vystoupili Prof. Frederic Gottrand, Prof. Valerie Marchand a Dr. Graeme O'Connor a diskutovali o podrobnostech odvykání pacientů od enterální výživy, o nových důkazech o tom, zda může výživa založená na skutečných potravinách zlepšit toleranci enterální výživy u dětí, a o nových trendech v používání přípravků založených na skutečných potravinách u různých stavů, jak je vidět na praktických klinických případech ve Velké Británii.

2 min read
neonatol
2 topics
5 důležitých bodů pro rodiče v péči o předčasně narozené děti
4 min read
Zlin, Neodny 23
XXXVIII. NEONATOLOGICKÉ DNY
Brno OREA
XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí

XVII. pediatrický kongres s mezinárodní účastí pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Luhaocvice 23
18. Festival kazuistik
B. longum
2 topics
Průlomová studie identifikuje nové střevní bakterie kojenců
2 min read
Default publication
3 topics
Kojenecká výživa se specifickou směsí pěti oligosacharidů mateřského mléka podporuje vývoj střevního mikrobiomu a zlepšuje střevní markery: Randomizovaná kontrolovaná studie

Již dlouho je známo, že HMO způsobují převahu množství Bifidobacterium u kojených dětí. Ne všichni příslušníci rodu Bifidobacterium mohou metabolizovat HMO. Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis) je známá jako specializovaný konzument HMO a je schopna se množit v přítomnosti HMO (1). Kromě toho byla prokázána úloha HMO v imunitní ochraně prostřednictvím antiadhezivních antimikrobiálních účinků (2-4), regulace odpovědi střevních epiteliálních buněk (1, 5) a modulace imunitních reakcí prostřednictvím přímého vlivu na imunitní buňky a sekreci cytokinů (6–8). Zároveň byly zaznamenány i potenciální přínosy HMO na vývoj mozku (9, 10). Vzhledem k tomu, že je k dispozici stále více HMO, je možné doplnit formule o směsi HMO, které poskytují strukturně rozmanité a komplexní oligosacharidy pro kojence krmené výživou. Studie Bosheva et al. (11) poprvé hodnotila účinky kojenecké výživy obsahující specifickou směs pěti HMO (2´FL, DFL, LNT, 3´SL a 6´SL) na střevní mikrobiom a metabolity. Předpokladem studie bylo, že kojenci, kteří budou po dobu 6 měsíců dostávat počáteční mléčnou výživu se směsí pěti HMO, budou mít složení střevního mikrobiomu a metabolickou aktivitu podobnější složení a metabolické aktivitě pozorované u kojenců krmených mateřským mlékem a lepší markery střevního „zrání“ než jejich kontrolní vrstevníci. Tento článek uvádí sekundární výsledky do 6 měsíců věku v rámci 15měsíční studie. 1.Walsh C et al. J Funct Foods. (2020) 72:104074. 2.Bode L. Early Hum Dev. (2015) 91:619–22. 3. Lin AE et al. J Biol Chem. (2017) 292:11243–9. 4. Newburg DS et al. Annu Rev Nutr. (2005) 25:37–58. 5. Zhang S et al. Microb Cell Fact. (2021) 20:108. 6. Donovan SM, Comstock SS. Ann Nutr Metab. (2016) 69:42–51. 7. Kuntz S et al. Br J Nutr. (2008) 99:462–71. 8. Sodhi CP et al. Pediatr Res. (2021) 89:91–101. 9. Cho S et al. Am J Clin Nutr. (2021) 114:588–97. 10. Hauser J et al. Mol Psychiatry. (2021) 26:2854–71. 11. Bosheva M et al. Front Nutr. 2022; 9:920362. doi: 10.3389/fnut.2022.920362.

4 min read Miroslava Bosheva
stravovani
4 topics
Jak zajistit zdravější a udržitelnější stravování dětí

Výživa dětí se v posledních desetiletích celkově zlepšila. Snížení počtu dětí zaostávajících v růstu a plýtvání však bylo kompenzováno nárůstem dětské obezity, takže strava většiny dětí ve většině zemí je nedostatečná. Překrývající se problémy s podvýživou se vyskytují zejména v chudších komunitách. Potravinovou bezpečnost ohrožuje také změna klimatu, proto se vedle změn v potravinových systémech a víceodvětvového přístupu doporučují včasné zásahy. Mezi ně patří prosazování kojení, které má zdravotní přínos pro matku i dítě, a přechod na stravu bohatou na rostliny, která nejen přispívá ke správné výživě, ale je také udržitelnější.