Prezentace

V tomto oddílu si budete moci stáhnout snímky shrnující klíčové informace o konkrétních tématech v oblasti výživy. Tyto krátké, srozumitelné a prakticky zaměřené prezentace slouží jako přehledy vycházející z různých vědeckých zdrojů. Poskytují se pro použití v prezentacích, při školeních nebo při samostudiu. 

HMO a vyvoj streva
3 topics
HMO a vývoj střeva: co je nového ve vědě

Oligosacharidy lidského mléka (HMO) jsou skupinou jedinečných a rozmanitých oligosacharidů, které představují třetí největší pevnou složku lidského mléka. S rozvojem technologií a výzkumných aktivit je k dispozici více HMO pro kojeneckou výživu. V této prezentaci najdete výsledky nové randomizované, kontrolované, dvojitě zaslepené studie ukazující příznivý účinek směsi 5 specifických HMO na vývoj střev u zdravých kojenců.

potravinove alergie
2 topics
JAK PŘEDCHÁZET POTRAVINOVÝM ALERGIÍM: Současný výzkum a mezinárodní doporučení

Prevence potravinové alergie se stala celosvětovou zdravotní prioritou vzhledem k rostoucí prevalenci potravinové alergie, zejména u malých dětí. Navíc přibývající důkazy vedly k velkým změnám v mnoha doporučeních pro časnou prevenci potravinové alergie. Potenciální potravinové alergeny, jako jsou arašídy a vejce, by měly být aktivně podávány ve věku 4 až 6 měsíců, na rozdíl od dříve doporučovaného přísného vyhýbání se při doplňkovém krmení. Kromě toho se objevující důkazy naznačují prospěšnou roli více potravinových alergenů v časné prevenci potravinových alergií. Další podrobnosti najdete v této prezentaci.

hydrolyzat
2 topics
PARCIÁLNÍ HYDROLYZÁTY A VÝHODY JEJICH POUŽITÍ

Časná nutriční intervence pomocí hydrolyzátů bílkovin kravského mléka je dlouhodobě praktikovanou strategií pro snížení rizika alergie v případě, že kojení není možné. Mezi mnoha studiemi je studie GINI (German Infant Nutritional Intervention) zdaleka největší a nezávislou studií nutriční intervence pro prevenci alergií. Nedávno zveřejněné výsledky dvacetiletého sledování přinášejí důkazy o tom, že částečně hydrolyzovaná syrovátková výživa (pHF-W) snižuje riziko ekzému od narození do dospělosti a astmatu u 16 až 20letých dětí v rizikové populaci. Další experimentální a preklinické údaje ukazují, že ne všechny přípravky pHF-W jsou stejné, pokud jde o peptidovou strukturu, alergenitu a schopnost vyvolat orální toleranci. Další informace naleznete v níže uvedené prezentaci.

Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců
4 topics
Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců

Přednáška, jejíž autorem je doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. , pojednává o jednotlivých aspektech bílkovin ve výživě jak novorozenců, tak kojenců - a to z pohledu množství, ale i struktury a zohledňuje současné trendy a doporučení pro obsah bílkoviny v kojenecké výživě. Zároveň přináší přehled vědeckých důkazů, které výše uvedené trendy podporují.

hmo
2 topics
Co jsou to oligosacharidy mateřského mléka (HMO) ?

Třetí největší složka mateřského mléka Složení vychází ze základní struktury Identifikováno více než 150 různých struktur Vnější i vnitřní rozdíly ve složení HMO (částečně dány geneticky; změny v průběhu laktace)

HMO
3 topics
Oligosacharidy mateřského mléka (HMO): Klinické studie

3 studie: -Infants fed a lower calorie formula with 2´FL show growth and a 2´FL uptake like breast fed infants -Similar to those who are breatstfed, infants fed a formula containing 2´FL have lower inflammatory cytokines in a randomized controlled trial -Effects of infant formula with Human Milk Oligosaccharides on growth and morbity: A randomized multicenter trial