Prezentace

V tomto oddílu si budete moci stáhnout snímky shrnující klíčové informace o konkrétních tématech v oblasti výživy. Tyto krátké, srozumitelné a prakticky zaměřené prezentace slouží jako přehledy vycházející z různých vědeckých zdrojů. Poskytují se pro použití v prezentacích, při školeních nebo při samostudiu. 

Filter by nutrition topic

Přednáška, jejíž autorem je doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. , pojednává o jednotlivých aspektech bílkovin ve výživě jak novorozenců, tak kojenců - a to z pohledu množství, ale i struktury a zohledňuje současné trendy a doporučení pro obsah bílkoviny v kojenecké výživě. Zároveň přináší přehled vědeckých důkazů, které výše uvedené trendy podporují.

Třetí největší složka mateřského mléka Složení vychází ze základní struktury Identifikováno více než 150 různých struktur Vnější i vnitřní rozdíly ve složení HMO (částečně dány geneticky; změny v průběhu laktace)

3 studie: -Infants fed a lower calorie formula with 2´FL show growth and a 2´FL uptake like breast fed infants -Similar to those who are breatstfed, infants fed a formula containing 2´FL have lower inflammatory cytokines in a randomized controlled trial -Effects of infant formula with Human Milk Oligosaccharides on growth and morbity: A randomized multicenter trial