Výsledky studie: Lékaři by měli zvážit každodenní podávání DHA během těhotenství, lze snížit riziko předčasného porodu

cerv. 14,2022

Dle nové studie by substituce DHA v dávce 1000 mg/denně během těhotenství mohla u žen s nízkou hladinou omega-3 snižovat riziko brzkého předčasného porodu. Data publikovaná v EClinicalMedicine také naznačují, že by mohly z dávky 200 mg denně profitovat i ženy s vyššími hladinami DHA (dokosahexaenová kyselina, C22:6 n-3).

“Nálezy, v kombinaci s nejnovějším review z databáze Cochrane k tématu ORIP (Omega-3 Reduce the Incidence of Prematurity), mají dopad na zavedený současný systém doporučení i pro uplatnění v praxi,” píše vědkyně Susan Carlsonová, PhD, z University of Kansas Medical Center.

“Pokud jde o pravidla, americká National Academy of Medicine by mohla nastavit doporučení pro příjem DHA ve stravě v těhotenství. To zatím nebylo možné, dokud se neprokázala souvislost s množstvím DHA a nižším výskytem předčasných porodů. Co se týče klinické praxe, mohli by lékaři zvážit vyšetření DHA a nabídnout ženám s nižšími hladinami substituci vysokou dávkou DHA.
Těhotné ženy s vysokou hladinou DHA by měli být podpořeny v užívání 200 mg DHA,” dodávají autoři.

Doporučení v Austrálii, ale ne pro USA

Nezávisle na výsledcích studie nám víceprezident GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s) pro regulační a vědecké záležitosti, Harry Rice, PhD řekl: “Redukce rizika předčasného, a to i v nižších týdnech těhotenství, je jednou z nejlépe prokázaných výhod užívání omega-3.
Data jsou natolik silná, že letos australská NHMRC (Australia's National Health and Medical Research Council) schválila aktualizaci guidelines pro péči o těhotné ženy. Ta obsahují doporučení pro podávání omega-3, má-li těhotná žena nízké hladiny. Výsledky studie Dr. Carlsonové a jejího týmu tedy znovu potvrzují výhody plynoucí z podávání omega-3.

“Politici musí akceptovat data, která stále získáváme ze studií, jako je ADORE. Z hlediska veřejného zdraví není rozumné, abychom neměli doporučení ohledně omega-3 pro těhotné ženy.
Při třech různých příležitostech během posledního setkání United States Dietary Guidelines Advisory Committee (komise, která má na starosti doporučení pro stravování v USA– pozn.red.), předložila GOED vědecká data, která byla podkladem pro vznik doporučení v Austrálii,” dodává Dr. Rice. Naneštěstí komise tato data nevyhodnotila a nebyla tedy zahrnuta do závěrečné zprávy z posledního setkání. Právě tato zpráva poskytuje podklady k vytvoření nových amerických stravovacích doporučení.

Předčasný porod
Dr. Carlsonová se již léta věnuje tématu potenciálních benefitů užívání omega-3 během těhotenství a vedla také studii KUDOS (the Kansas University DHA Outcomes Study). Tato studie zjistila, že univerzální substituce 600 mg DHA denně v posledních dvou trimestrech těhotenství, vedla k signifikantnímu snížení předčasných porodů v nižším gestačním týdnu.
Ekonomická analýza studie KUDOS ukázala, že toto by ušetřilo 1 678 dolarů na každého kojence. Pokud odečteme cenu substituce DHA po 26 týdnů, tedy 166,48 dolarů a zvýšení nákladů na péči o matku o 26 dolarů, celkově se ušetří 1 484 dolarů.
V časopise Prostaglandines, Leuktrienes and Essential Fatty Acids (Vol. 111, pp 8-10) popsali autoři, že to na téměř 4 miliony porodů v USA za rok znamená ušetřených skoro 6 milionů dolarů.

Detaily studie
Do této nové randomizované kontrolované a dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 1100 těhotných žen s jednočetným těhotenstvím mezi 12.-20. týdnem gestace. Tyto ženy náhodně dostaly dávku 200 nebo 1000 mg DHA denně. K substituci byl využit přípravek Life's DHA-S oil, od DSM Nutritional Products.
Výsledky ukázaly, že ženy, které užívaly vyšší dávku DHA, měly méně často brzký předčasný porod (EPB), zvláště pokud měly na počátku studie nízké hladiny DHA. Konkrétně, u žen s nízkou hladinou DHA na počátku studie při dávce 1000 mg se vyskytl EPB v 2,0 %, kdežto při dávce 200 mg v 4,1 %.
Další analýza odhalila, že u žen s vysokou hladinou DHA na počátku studie, tento rozdíl při užívání dávat 1000 mg a 200 mg přítomen není.
Vědci zároveň dodávají, že u vyšších dávek bylo zaznamenáno méně závažných událostí.
Na otázku, jakým případným mechanismem nebo mechanismy, lze toto vysvětlit, nelze dle Dr. Carlsonové a jejího týmu zatím odpovědět. Předpokládá se, že by mohl hrát roli protizánětlivý efekt derivátů DHA, resolvinů a maresinů.
“Ve skupině s vyšším DHA jsme v porovnání se skupinou s nižším DHA pozorovali menší počet případů spontánního předčasného porodu, o němž je známo, že je spouštěn zánětlivými mechanismem, “ píší autoři. Z tohoto důvodu se domníváme, že náš nález nižšího počtu EPB při substituci vyšší dávkou DHA by mohl být způsoben změnami v rovnováze mezi n-3 a n-6 deriváty a snižovat nebo předcházet zánětlivému procesu spojenému s porodem.”
Studie byla podpořena z NICHD (the National Institutes of Health Child Health and Human Development)

Zdroj: EClinicalMedicine(published by The Lancet)
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100905
“Higher dose docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy and early preterm birth: A randomised, double-blind, adaptive-design superiority trial”
Authors: S.E. Carlson et al.