Výsledky studie zpochybňují souvislost hladin vitamínu D u matky a poruchami učení u dítěte

3 min čtení /
Růst a vývoj Těhotenství a kojení Výživa a zdraví

V rozporu s výsledky předchozích studií naznačují nová data, že neexistuje asociace mezi deficitem vitaminu D u těhotné ženy a následným rozvojem specifických poruch učení u jejího dítěte. Nedostatek mateřského vitaminu D je spojen s různými komplikacemi v těhotenství, včetně gestačního diabetu, porušeného vývoje kostí dítěte, prematurity a také následného rizika horších kognitivních funkcí a rozvoje neuropsychiatrických onemocnění. Studie nalezly souvislost mezi nízkými prenatálními hladinami vitaminu D a vyššího rizika výskytu poruch autistického spektra, schizofrenie a poruchy pozornosti s hyperreaktivitou (ADHD). Studie již dříve také hledaly souvislost mezi prenatální hladinou vitaminu D a diagnostikovanou poruchou učení u dítěte – čtení, psaní, počítání. A to i přesto, že užívání doplňků stravy s obsahem více mikronutrientů během těhotenství nemělo žádný pozitivní vliv na vývoj kognitivních funkcí dítěte. Aby o tomto tématu zjistili více, provedli vědci z university v Turku, ve Finsku, studii na podkladě případů a kontrol, která zahrnovala všechny živě narozené děti z jednočetného těhotenství ve Finsku mezi lety 1996 a 2007. Pro účely této studie byla hodnocena skupina dětí narozených v roce 1996-1997 s konkrétní diagnózou dostupnou z Care Register for Health Care (CRHC) do konce roku 2012. Vědci předpokládali, že nižší vitamin D prenatálně je spojen s vyšším rizikem rozvoje poruch učení u dítěte. Toto je první studie, která se věnuje hledání asociace mezi hladinou vitamin D u matky v séru v těhotenství a diagnostikovanou specifickou poruchou učení u dítěte. Studie Finnish Maternity Cohort (FMC) zahrnovala dva miliony vzorků mateřského séra, které byly odebrány od téměř 1 milionu těhotných žen hlavně během prvního trimestru. V databázi CRHC byly vyhledány všechny případy registrovaných diagnóz “specifická porucha učení” až do konce roku 2012. Nejdříve se autoři věnovali hodnocení hladiny mateřského vitamin D jako spojité proměnné. Poté rozdělili hladiny do kvantilů s konkrétními cut-off, jejichž hodnoty byly založeny na distribuci hladin vitaminu D u matek z kontrolní skupiny. Kromě toho byly hladiny mateřského vitamin D rozděleny také dle klinických kritérií: (1) závažný deficit (25(OH)D