Průlomová studie identifikuje nové střevní bakterie kojenců

2 min čtení /
Růst a vývoj Výživa a zdraví
abstract

Na fotografii výše: Bifidobacterium longum, prospěšný mikrob, který se vyskytuje v lidských střevech. Obrázek: Carine Meyer, Nestlé Research. Vědci společnosti Nestlé ve spolupráci s mezinárodně uznávanými výzkumníky z Broad Institute v USA, Boloňské univerzity v Itálii a v Bangladéši objevili novou střevní bakterii, která je rozšířená při přechodu z kojeneckého věku do raného dětství. Objev, publikovaný ve vědeckém časopise Cell, přispívá k pochopení střevního mikrobiomu kojenců a jeho vývoje. Tato práce umožňuje identifikovat novou generaci výživových řešení a slibných probiotik na podporu růstu a vývoje dětí. Studie sledovala 267 kojenců v Bangladéši od narození do dvou let věku. Většina matek se rozhodla své kojence prvních 6 měsíců života výhradně kojit a poté zaváděla pevnou stravu v kombinaci s mateřským mlékem. Toto období je jedinečně důležité pro vývoj imunitního systému, protože představuje první vystavení imunitního systému mnoha novým signálům z prostředí, které přináší potrava a bakterie. Vědci objevili nové kmeny bakterie Bifidobacterium longum (B. longum), která se obvykle vyskytuje ve zdravém střevě. Tyto nové kmeny se nejvíce projevily v souvislosti s diverzifikací stravy dětí, nejspíše díky jejich jedinečné schopnosti využívat jak klíčové složky lidského mléka, tak vlákniny z pevné stravy. Nové kmeny se liší od jiných prospěšných kmenů B. longum, včetně B. longum infantis, které převládají v raném dětství a při výlučném kojení. To naznačuje, že nové kmeny mohou představovat nový poddruh. V současné době probíhá další výzkum, který má tuto skutečnost potvrdit. Použití nejmodernějších analytických metod poskytlo zásadní poznatky o metabolické aktivitě nových kmenů B. longum a potvrdilo jejich propojení s mnoha dalšími druhy střevních mikroorganismů a metabolity, což naznačuje jejich důležitou roli v celkové střevní ekologii a metabolismu. "Tento objev otevírá nové možnosti pro vývoj nové generace výživových řešení, která mohou pomoci udržet nebo obnovit rozmanitý a plně funkční střevní mikrobiom u kojenců," komentuje Isabelle Bureau-Franzová, vedoucí oddělení výzkumu společnosti Nestlé. "Toho lze dosáhnout buď posílením prospěšných střevních mikrobů podáváním optimálních živin, nebo doplněním probiotik, zejména v populacích, kde jsou prospěšné bakterie neobvyklé. To je obzvláště důležité pro fázi odstavování, protože neexistují žádná specifická řešení, a toto období je klíčové pro formování střevního ekosystému a imunitního zdraví s možným dlouhodobým dopadem."