Zavádění příkrmů

Posted: zár. 09,2019

Optimální načasování a složení doplňkové stravy u dětí pomůže rozvíjet zdravé stravovací návyky, které mají v pozdějších fázích života příznivé zdravotní dopady. Při postupném nahrazování kojení a mateřského mléka příkrmy je vždy třeba zajistit plné pokrytí nutričních potřeb dítěte.