PARCIÁLNÍ HYDROLYZÁTY A VÝHODY JEJICH POUŽITÍ

2 min čtení /
Alergie Výživa a zdraví

Časná nutriční intervence pomocí hydrolyzátů bílkovin kravského mléka je dlouhodobě praktikovanou strategií pro snížení rizika alergie v případě, že kojení není možné. Mezi mnoha studiemi je studie GINI (German Infant Nutritional Intervention) zdaleka největší a nezávislou studií nutriční intervence pro prevenci alergií. Nedávno zveřejněné výsledky dvacetiletého sledování přinášejí důkazy o tom, že částečně hydrolyzovaná syrovátková výživa (pHF-W) snižuje riziko ekzému od narození do dospělosti a astmatu u 16 až 20letých dětí v rizikové populaci. Další experimentální a preklinické údaje ukazují, že ne všechny přípravky pHF-W jsou stejné, pokud jde o peptidovou strukturu, alergenitu a schopnost vyvolat orální toleranci. Další informace naleznete v níže uvedené prezentaci.