HMO a utváření zrání mikrobiomu: Přehled důkazů a klinických důsledků

11 min čtení /
Růst a vývoj
Sympozium NNI na kongresu N&G bylo zaměřeno na oligosacharidy mateřského mléka (HMO), vědecké poznatky o nich a jejich roli ve vývoji střevního mikrobiomu, který přispívá ke krátkodobému i dlouhodobému zdraví kojence. Diskutovalo se o historii výzkumu HMO, současných zjištěních, budoucích směrech tohoto oboru studia, které mají přispět k dalšímu pochopení HMO pro růst a vývoj dítěte.

Sympozium NNI na kongresu N&G bylo zaměřeno na oligosacharidy mateřského mléka (HMO), vědecké poznatky o nich a jejichroli ve vývoji střevního mikrobiomu, který přispívá ke krátkodobému i dlouhodobému zdraví kojence. Diskutovalo se o historii výzkumu HMO, současných zjištěních, budoucích směrech tohoto oboru studia, které mají přispět k dalšímu pochopení HMO pro růst a vývoj dítěte.