Longitudinální analýza složení makronutrientů v mateřském mléce předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu; prospektivní kohortová studie

47 min čtení /
Nízká porodní váha
Mateřské mléko je vysoce komplexní a dynamický systém nabízející optimální zdroj živin a četné zdravotní výhody pro zdravé donošené děti. Mateřské mléko však nemusí plně splňovat některé specifické dodatečné nutriční požadavky u předčasně narozených dětí, a proto se u této skupiny dětí často doporučuje fortifikace mateřského mléka. V této souvislosti je potřeba lépe znát a chápat složení mateřského mléka a jeho změny, a zejména časové změny, aby bylo možné zlepšit nutriční enterální strategie. V této prospektivní kohortové studii autoři kvantifikovali složení makronutrientů v mateřském mléce u předčasné narozených dětí a zdravých donošených dětí v průběhu času; autoři porovnávali složení makronutrientů mezi mlékem pro předčasné narozené dětí a zdravé donošené dětí, a to v podobných fázích laktace (postnatální věk) a gestačních fázích (postmenstruační věk) a zkoumali další faktory potenciálně související s výkyvy makronutrientů v mateřském mléce.

Mateřské mléko je vysoce komplexní a dynamický systém nabízející optimální zdroj živin a četné zdravotní výhody pro zdravé donošené děti. Mateřské mléko však nemusí plně splňovat některé specifické dodatečné nutriční požadavky u předčasně narozených dětí, a proto se u této skupiny dětí často doporučuje fortifikace mateřského mléka.

V této souvislosti je potřeba lépe znát a chápat složení mateřského mléka a jeho změny, a zejména časové změny, aby bylo možné zlepšit nutriční enterální strategie. V této prospektivní kohortové studii autoři kvantifikovali složení makronutrientů v mateřském mléce u předčasné narozených dětí a zdravých donošených dětí v průběhu času; autoři porovnávali složení makronutrientů mezi mlékem pro předčasné narozené dětí a zdravé donošené dětí, a to v podobných fázích laktace (postnatální věk) a gestačních fázích (postmenstruační věk) a zkoumali další faktory potenciálně související s výkyvy makronutrientů v mateřském mléce.