Měnící se potřeby a priority: Nové trendy ve výživě dětí ve školách

10 min čtení /
Růst a vývoj
vegetables
Období pozdního dětství a rané adolescence se ve srovnání s jinými životními etapami věnuje ve vědeckém výzkumu nedostatečná pozornost, zejména pokud jde o výživu a zdraví. Částečně je to způsobeno oprávněným důrazem na prvních 1000 dní života a myšlenkou, že rané deficity a důsledky nemusí být zcela zvratné. Kromě toho se tyto etapy života mohou povrchně jevit jako méně "rušné" než kojenecký věk nebo pozdní dospívání. V neposlední řadě se historicky objevily nejasnosti a nejednotnost v terminologii v závislosti na tom, zda se na "dětství" díváme fyziologickou, sociální, právní nebo jinou optikou. Nicméně toto věkové rozmezí, které zahrnuje většinu let základního vzdělávání a základní školní docházky většiny jedinců, se vyznačuje významnými změnami, inflexními body a pohlavně podmíněnými odlišnostmi v somatických a mozkových trajektoriích růstu a vývoje. Jedná se o transformační změny, a proto střední dětství a raná adolescence představují významnou a poslední příležitost k ovlivnění dlouhodobého zdraví a produktivity. Tento přehled poukazuje na specifika růstu a vývoje ve školním věku se zaměřením na střední dětství a ranou adolescenci (pro účely tohoto přehledu 5-15 let), na úlohu výživy, krátkodobé a dlouhodobé důsledky nedostatečné výživy a na současný celosvětový stav výživy v této věkové skupině. Přiměřená pozornost a důraz na výživu v období školního věku jsou rozhodující: a) pro udržení přiměřeného průběhu somatického a kognitivního vývoje, b) pro využití této poslední velké příležitosti k nápravě deficitů nedostatečné výživy a "dohnání" normálního vývoje v průběhu života a c) pro řešení nutričních nedostatků a zmírnění dlouhodobých důsledků nadměrné výživy. Tento přehled shrnuje a zdůvodňuje, proč je třeba upřednostňovat výživu dětí školního věku a proč je třeba přehodnotit priority a zaměřit se na tuto část životního cyklu, aby se maximalizoval potenciál jednotlivců a jejich přínos pro společnost. Zdroj: Jose M Saavedra, Andrew M Prentice, Nutrition in school-age children: a rationale for revisiting priorities, Nutrition Reviews, 2022;, nuac089, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuac089

Období pozdního dětství a rané adolescence se ve srovnání s jinými životními etapami věnuje ve vědeckém výzkumu nedostatečná pozornost, zejména pokud jde o výživu a zdraví. Částečně je to způsobeno oprávněným důrazem na prvních 1000 dní života a myšlenkou, že rané deficity a důsledky nemusí být zcela zvratné. Kromě toho se tyto etapy života mohou povrchně jevit jako méně "rušné" než kojenecký věk nebo pozdní dospívání. V neposlední řadě se historicky objevily nejasnosti a nejednotnost v terminologii v závislosti na tom, zda se na "dětství" díváme fyziologickou, sociální, právní nebo jinou optikou. Nicméně toto věkové rozmezí, které zahrnuje většinu let základního vzdělávání a základní školní docházky většiny jedinců, se vyznačuje významnými změnami, inflexními body a pohlavně podmíněnými odlišnostmi v somatických a mozkových trajektoriích růstu a vývoje. Jedná se o transformační změny, a proto střední dětství a raná adolescence představují významnou a poslední příležitost k ovlivnění dlouhodobého zdraví a produktivity.

Tento přehled poukazuje na specifika růstu a vývoje ve školním věku se zaměřením na střední dětství a ranou adolescenci (pro účely tohoto přehledu 5-15 let), na úlohu výživy, krátkodobé a dlouhodobé důsledky nedostatečné výživy a na současný celosvětový stav výživy v této věkové skupině. Přiměřená pozornost a důraz na výživu v období školního věku jsou rozhodující: a) pro udržení přiměřeného průběhu somatického a kognitivního vývoje, b) pro využití této poslední velké příležitosti k nápravě deficitů nedostatečné výživy a "dohnání" normálního vývoje v průběhu života a c) pro řešení nutričních nedostatků a zmírnění dlouhodobých důsledků nadměrné výživy.

Tento přehled shrnuje a zdůvodňuje, proč je třeba upřednostňovat výživu dětí školního věku a proč je třeba přehodnotit priority a zaměřit se na tuto část životního cyklu, aby se maximalizoval potenciál jednotlivců a jejich přínos pro společnost.

Zdroj: Jose M Saavedra, Andrew M Prentice, Nutrition in school-age children: a rationale for revisiting priorities, Nutrition Reviews, 2022;, nuac089, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuac089