Mýtus versus skutečnost: Pomáhá vyhýbání se vysoce alergizujícím potravinám u těhotných a kojících žen předcházet alergiím u jejich potomků?

4 min čtení /
Alergie Těhotenství a kojení
pregnancy nutrition

V posledních desetiletích se sleduje, jakou roli sehrává nutriční intervence v primární prevenci alergických onemocnění. Jak uvádí klinická zpráva AAP 2019, jedním z prvních možných vlivů na rozvoj atopického onemocnění u kojenců je prenatální strava.1

Mohlo by se zdát, že manipulace s matčinou stravou během této doby by byla prospěšná pro snížení rizika pro její dítě, nicméně novější údaje ukazují opak. Toto konkrétní sdělení se týká primární prevence, kde je cílem zabránit rozvoji klinických alergií dříve, než k nim dojde. To neplatí pro kojence, kteří již brzy po narození vykazují známky alergie.

TĚHOTENSTVÍ:

Nedávné studie naznačují, že vyhýbání se vysoce alergizujícím potravinám, jako jsou vejce, mléko, arašídy, stromové ořechy nebo sója, během těhotenství nesnižuje riziko alergických onemocnění u kojenců, ať už jsou vysoce rizikoví, nebo ne. AAP, EAACI a ESPGHAN nedoporučují matkám vyhýbat se těmto potravinám, a to na základě skutečnosti, že bylo provedeno několik studií, kdy v případě vyhýbaní se může docházet ke zvýšenému riziku alergií u potomků. Studie byly přinejlepším rozporuplné, proto nelze omezení v tomto období doporučit.1,2

Toto doporučení bylo zpochybněno několika studiemi, které prokázaly ochranu před alergiemi u matek, které se vyhýbají alergenním potravinám. Kohortová studie, která zahrnovala 503 kojenců s pravděpodobnou alergií na kravské mléko nebo vejce, ale bez předchozí alergie na arašídy, naznačila, že u těchto dětí bylo požití arašídů matkou během těhotenství spojeno s vysokou mírou senzibilizace na arašídy. Problémy týkající se výběrových kritérií však naznačily, že tyto děti nebyly reprezentativní pro obecnou populaci, a nebyly provedeny zkoušky, které by zjistily, zda tyto děti měly klinickou alergii na arašídy.3

LAKTACE:

Je všeobecně známo, že potravinové antigeny se mohou šířit mateřským mlékem a mohou senzibilizovat kojené děti. Studie jsou však rozporuplné a údaje nejsou dostatečné pro to, aby podporovaly vyhýbání se mateřskému mléku během kojení jako strategii v prevenci alergií.

Již v roce 2008 dospěla AAP k závěru, že chybí důkazy podporující omezení stravy matek v primární prevenci. V tomto období se nedoporučuje žádná specifická dieta k prevenci alergických onemocnění. Nebyly provedeny žádné nové studie, které by toto doporučení změnily.1 Opět je třeba zdůraznit, že toto doporučení se netýká těch kojenců, u kterých se krátce po narození projeví známky alergického onemocnění, protože léčba těchto případů může někdy zahrnovat dietní omezení během kojení.4

SHRNUTÍ

Cílem primární prevence alergického onemocnění je zabránit senzibilizaci na alergeny. Byly doporučeny různé nutriční intervence. Jak již bylo řečeno, důkazy nepodpořily vyhýbání se specifickým alergenním potravinám ve stravě matky během těhotenství nebo kojení.

Matkám, které před otěhotněním neměly žádná omezení ve stravování, se nedoporučuje měnit stravovací návyky pouze za účelem prevence alergií u jejich dětí.

Je třeba také zdůraznit, že strategie vyhýbání se stravě během těhotenství mohou být škodlivé jak pro matku, tak pro plod. Pokud se matky rozhodnou vyhýbat se určitým potravinám, doporučuje se výživové poradenství s dietologem.

 

REFERENCE:

1 Greer FR, Sicherer SH, Burks AW, AAP COMMITTEE ON NUTRITION, AAP SECTION ON ALLERGY AND IMMUNOLOGY. The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic Disease in Infants and Children: The Role of Maternal Dietary Restriction, Breastfeeding, Hydrolyzed Formulas, and Timing of Introduction of Allergenic Complementary Foods. Pediatrics. 2019;143(4): e20190281

2 Halken S, Muraro A, de Silva D, et al; EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021;32:843–858.

3 Sicherer SH, Wood RA, Stablein D, Lindblad R, Burks AW, Liu AH, et al. Maternal consumption of peanut during pregnancy is associated with peanut sensitization in atopic infants. J Allergy Clin Immunol 2010;126: 1191-7.

4 Fleischer, DM, (2020). Primary prevention of allergic disease: Maternal diet in pregnancy and lactation. In Sicherer, SH & Feldweg AM (Ed.), UpToDate. Retrieved May 24, 2022, https://www.uptodate.com/contents/primary-prevention-of-allergic-disease-maternal-diet-in-pregnancy-and-lactation