Oligosacharidy mateřského mléka v mléce matek donošených a předčasně narozených dětí

person Sean Austin
schedule 52 min read
Topic(s): Nízká porodní váha Střevní Mikrobiota

Mateřské mléko je optimálním zdrojem výživy pro kojence. U předčasně narozených dětí je známo, že kojení má několik důležitých specifických ochranných účinků a je také silně podporováno.
Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou čtvrtou nejhojnější složkou mateřského mléka po vodě, lipidech a laktóze a předpokládá se, že hrají důležitou roli při ochraně kojenců před infekcí tím, že působí jako vábící receptory nebo prostřednictvím modulace střevní mikrobioty. Mohou také modulovat imunitní systém prostřednictvím přímých interakcí a mohou působit jako zdroj kyseliny sialové, která je potenciálně důležitá pro učení a paměť.
Zatímco složení mateřského mléka v případě předčasně narozených dětí bylo zkoumáno a uvádí se, že se mírně liší od složení mateřského mléka dětí narozených v termínu, existuje relativně málo studií zaměřených na složení HMO.
Tato studie uvádí složení a trajektorie několika různých HMO analyzovaných v mateřském mléce předčasně narozených dětí a dětí narozených v termínu v ekvivalentní fázi laktace a ekvivalentním postmenstruačním věku. Pozorované rozdíly vyžadují další zkoumání s ohledem na jejich potenciální klinický dopad.