Přenos střevního a ústního mikrobiomu z člověka na člověka

schedule 8 min read
Topic(s): Střevní Mikrobiota

Článek od Valles-Colomer a spoluautorů publikovaný v časopise Nature odhaluje, že sociální interakce je tím, co formuje soubor mikroorganismů, které obývají naše tělo po celý život, a posiluje hypotézu, že některé nemoci, které jsou v současnosti považovány za nepřenosné, by ve skutečnosti být mohly.

Diskuse

Lidský mikrobiom je nedílnou součástí lidského těla. Do jaké míry však mezilidské vztahy utvářejí individuální genetickou výbavu mikrobiomu a jeho přenos v rámci populace a mezi populacemi však zůstává velkou neznámou.

Za účelem odhalení způsobů přenosu mikrobiomu z osoby na osobu byla v této studii provedena integrativní analýza rozsáhlého souboru metagenomických dat se známými příbuzenskými vztahy, který byl analyzován pomocí zdokonalených metagenomických nástrojů.

Bylo integrováno několik kohort zaměřených na přenos mikrobiomu mezi různými populacemi, které prokázaly rozsáhlý, dříve přehlížený přenos z člověka na člověka. To ukazuje, že přenos kmenů mikroorganismů mezi lidmi v dlouhodobém úzkém kontaktu je důležitým faktorem při utváření osobní genetické výbavy mikrobiomu, a tím i odpovídající metabolické interakce a potenciální interakce mezi hostitelem a mikrobem.

Ačkoli sdílení kmenů bylo podle očekávání nejvyšší mezi střevním mikrobiomem matky a dítěte během prvního roku života (medián 50 %), sdílené kmeny tvořily 12 % a 32 % společných druhů střevního a ústního mikrobiomu mezi společně žijícími osobami.

Závěry

Přenos mikrobiomu má důležité důsledky pro naše zdraví, protože některé nepřenosné nemoci, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka nebo karcinom, částečně souvisejí se změnami v mikrobiomu. A důkaz, že lidský mikrobiom je přenosný, by mohlo naznačovat, že některé z těchto nemocí, považovaných za neinfekční, by mohly být alespoň do určité míry přenosné. Další studie o přenosnosti mikrobiomu proto mohou přispět k lepšímu pochopení rizikových faktorů těchto onemocnění a v budoucnu prozkoumat možnost snížení rizika pomocí terapií, které působí na mikrobiom nebo jeho přenosné složky.

Valles-Colomer, M., Blanco-Míguez, A., Manghi, P. et al. The person-to-person transmission landscape of the gut and oral microbiomes. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05620-1