Průjem u kojenců – příčiny, příznaky a léčba

6 min čtení /
Střevní Mikrobiota Výživa a nemoce

dr n. med. Anna Ratajczak - dětský lékař specialista

Průjem u kojenců je běžný zdravotní problém, který obvykle nevede k závažným zdravotním následkům. V Evropě jsou u dětí do 3 let věku hlášeny v průměru 1 až 2 případy průjmu ročně. Je to jedna z nejčastějších příčin hospitalizace v této věkové skupině.

Vzhled stolice u novorozenců a kojenců

Vzhled stolice se výrazně mění s věkem dítěte a závisí na zralosti trávicího traktu a aktuální stravě.

První stolici, nazývanou smolka, vyměšují zdraví novorozenci během prvních 3 dnů po narození. Několik dalších dní po odchodu smolky je stolice zelené barvy a řídké konzistence (tzv. přechodná stolice).

Kojenci, kteří jsou výhradně kojeni, mohou stolici vylučovat po každém krmení (až 7- 10krát denně) nebo se může stát, že během dne nebude vůbec žádná stolice, dokonce může být několikadenní pauza (až 10 dnů). Tyto stolice mají žlutou nebo nažloutlou barvu a zvláštní, někdy mírně kyselý zápach.

Kojenci krmeni uměle nebo smíšenou výživou obvykle vyměšují denně 2-3 kašovité stolice tmavě žluté až nahnědlé barvy.

Co je průjem u kojenců?

Průjem u dítěte je definován jako vyprázdnění více než 3 řídkých stolic za den nebo stolice s příměsí krve, hnisu nebo hlenu.

Průjem u kojených dětí je stav, kdy je počet a/nebo konzistence stolice výrazně změněna. Je také diagnostikován, pokud množství vyměšované stolice přesahuje 10 ml/kg tělesné hmotnosti dítěte.

Typy průjmu u kojenců

Podle délky trvání se průjem dělí na akutní a chronický. Liší se také jejich příčiny a způsoby prevence a léčby.

Příčiny akutního průjmu u dětí

Akutní průjem trvá obvykle méně než 7 dní, a ne déle než 14 dní.

V jeho patogenezi hrají zásadní roli dva mechanismy:

 1. osmotický – je důsledkem nerovnováhy mezi živinami dodávanými do organismu (obvykle sacharidy) a schopností je trávit a vstřebávat. Zaniká při přerušení výživy.
 2. sekreční – je důsledkem zvýšené sekrece tekutin a elektrolytů do střeva. Neodeznívá po ukončení výživy.

Nejčastějšími příčinami akutního průjmu jsou infekce. Nejčastěji je způsobují viry (rota-, noro-, adenoviry), méně často bakterie (enteropatogenní kmeny Escherichia Coli, Salmonella, Campylobacter, Yersinia) a také prvoci (Cryptosporidium) nebo paraziti (Giarda intestinalis). Akutní průjem u kojenců může být také příznakem infekce močových cest, alergické reakce nebo může souviset s užíváním antibiotik.

Příznaky akutního průjmu u kojenců

Akutní průjem u kojenců může být doprovázen bolestí břicha, sníženou chutí k jídlu, zvracením nebo horečkou. V případě průjmu virové etiologie se příznaky objevují od 12 hodin do 4 dnů po kontaktu s virem a trvají 3-7 dnů.

Akutní průjem u kojence – jak mu předcházet?

V prevenci průjmu u kojenců se doporučuje očkování proti rotavirům. Prokázaný preventivní účinek mají mimo jiné také probiotika obsahující kmeny jako Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus GG a Saccharomyces boulardii. Stanovení etiologie akutního průjmu obvykle není nutné a obecně nemá vliv na terapeutický postup.

Léčba tohoto typu průjmu u kojenců zahrnuje hydrataci (nejlépe standardizovanými perorálními rehydratačními roztoky), adekvátní výživu (dietu) a ve výjimečných případech farmakologickou léčbu.

U kojených dětí se přerušení krmení nedoporučuje. V případě umělé mléčné výživy se po počáteční rehydrataci pokračuje ve stávajícím krmení. Farmakologická léčba zahrnuje probiotika, racecadotril (po 3. měsíci věku) a v přísně vymezených případech antibiotickou léčbu (léčba infekcí způsobených Salmonella, Shigella nebo Campylobacter).

V jakých případech je nutná lékařská konzultace?

Naléhavá pediatrická konzultace a případná hospitalizace je nutná u kojenců, kteří:

- mají více než 8 stolic denně,

- mají přetrvávající, dlouhodobé zvracení,

- mají závažné chronické onemocnění (např. selhání ledvin),

- jsou mladší než 2 měsíce,

- mají příznaky závažné dehydratace.

Příčiny chronického průjmu u kojenců a rizikové faktory

Tato forma průjmu u kojenců se vyznačuje zvýšeným počtem vodnatých stolic, někdy s příměsí krve nebo hlenu, a trvá déle než 14 dní.

Vzhledem k velmi rozmanité etiologii a patomechanismu může být chronický průjem sekreční, osmotický, sekrečně-zánětlivý, související s poruchami motility trávicího traktu a smíšený.

Mezi rizikové faktory chronického průjmu patří:

 • poruchy imunity, infekce mimo gastrointestinální trakt,
 • nezralost trávicího traktu,
 • alergie,
 • celiakie,
 • cystická fibróza,
 • vrozený průjem v rodinné anamnéze.

Příznaky chronického průjmu u malých dětí

Klinický obraz a doprovodné příznaky chronického průjmu závisí na jeho příčině a délce trvání. Patří k nim úbytek hmotnosti nebo nedostatečný přírůstek hmotnosti, podvýživa, sekundární porucha imunity a při delším trvání opožděný psychomotorický vývoj.

Příčina chronického průjmu se určuje na základě klinického obrazu, anamnézy pacienta a laboratorních vyšetření krve, analytických a mikrobiologických vyšetření stolice a v určitých situacích i histologického vyšetření střevní sliznice.

Jak léčit chronický průjem?

Léčba chronického průjmu závisí na příčině. Pokud je to možné, aplikuje se terapie základního onemocnění a současně se vyrovnávají poruchy vodní rovnováhy a/nebo acidobazické rovnováhy. Dále se stimuluje regenerace střeva (tzv. trofická výživa), používá se nutriční léčba a v některých případech i farmakologická léčba.

Průjem u kojenců je velmi častým problémem. Ve většině případů nevede k závažným zdravotním následkům. Vhodná léčba chronického průjmu je však velmi důležitá, protože neléčený průjem může vést k podvýživě a negativně ovlivnit další vývoj a kvalitu života dítěte.

 

Reference:

 1. Saavedra JM, Bauman NA, Oung i wsp. Feeding of Bifidobacterium and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhoea and shedding of rotavirus. Lancet 1994;15:1046-9
 2. Guarino A, Albano F, Ashkenazi S, Gendrel D, Hoekstra H, Shamir R, Szajewska H: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatrics Infectious Diseases Evidence Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis In Children In Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008, suppl. 2, 46:81-184
 3. Szajewska H., Horvath A. , red.: Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2017
 4. Książyk J. red: Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
 5. Lifschitz C. Biegunka w pediatrii. Standardy Medyczne Pediatria 2012;9:327-338
 6. Bąk-Romaniszyn L. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w ostrych biegunkach. Pediatria po Dyplomie 2016;20:19-26
 7. Horvath A. , red.: Gastroenterologia dziecięca w codziennej praktyce; Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
 8. Kawalec W., Grenda R., Kulus M., red..: Pediatria I. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2021
 9. Albrecht P., Kotowska M.: Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie biegunki poantybiotykowej u dzieci. Standardy Medyczne Pediatria;2011;8:755-761
 10. Rybak A.: Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci - nowości i zmiany. Standardy Medyczne Pediatria;2008;5:275-284
 11. Billoo AG, Memon MA, Khaskel SA i wsp. Role of a probiotic (Saccharomyces Boulardii) in management and prevention of diarrhea. World j Gastrolenterol 2006;12:4557-4560
 12. Szajewska H., Pieścik-Lech M: Leczenie ostrej biegunki infekcyjnej w 2013 roku. Standardy Medyczne Pediatria; 2013;10:315-322