Vitamin D: Od početí k adolescenci, ve zdraví i v nemoci

person Carlos Lifschitz
schedule 33 min read
Topic(s): Růst a vývoj Těhotenství a kojení Výživa a zdraví
3 77

V tomto čísle nejdříve Carol L. Wagnerová a Bruse W. Hollis hovoří v článku: „Účinky vitaminu D na počátku života – těhotenství a kojení“ o vlivu vitaminu D v raném věku. Vysvětlují, že aktivní forma vitaminu D – 1,25 – dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) – se během těhotenství zvyšuje a po dobu jeho trvání zůstává vyšší a na rozdíl od jiných životních období je přímo ovlivněna koncentrací cirkulujícího 25-hydroxyvitaminu
D (25(OH)D). Pokud má matka nedostatek vitaminu D, je jeho množství nedostatečné i v mateřském mléce. To může být řešeno podáváním vitaminu D dítěti, což ale neřeší problém u matky. Jiným bezpečným řešením je přímé podávání vitaminu D matce v dávce 6400 IU/den. Toto zlepší hodnoty vitaminu D u matky, zvýší jeho obsah v mléce a následně jeho hodnoty i u kojence, takže léčíme oba najednou.
V druhém článku Steven A. Abrams rozebírá téma vitaminu D u novorozenců, a to jak u předčasně narozených, tak u těch, kteří se narodili v termínu. Uvádí, že vitamin D je klíčový pro aktivní (transcelulární) absorpci kalcia a pro zdravé kosti. Nedostatečná hladina vitaminu D v kojeneckém věku vede ke
zvýšení rizika nedostatečné kostní mineralizace a nakonec k rozvoji rachitidy. Rachitida není u donošených dětí častá, u předčasně narozených je riziko rozvoje vyšší. U této skupiny nicméně není primárně příčinou rachitidy deficit vitaminu D, ale kalcia a fosforu. Běžný denní příjem by měl u zdravých dětí být 400 IU denně.
V posledním článku píše Sarah N. Taylorová o vitaminu D u batolat, předškolních dětí a adolescentů. Dětství je období intenzivního vývoje kostí, a proto je nutné vitaminu D potřebnému k optimalizaci zdraví kostí v dětství věnovat pozornost. Observační studie zaměřené na hladiny vitaminu D ukázaly, že k prevenci rachitidy je potřebná koncentrace 25(OH)D v množství 50 nmol/l a k dobrému vývoji kostí je optimální
koncentrace 75 nmol/l. Probíhající výzkum je zaměřen na nalezení nejlepší metody k hodnocení množství vitaminu D, vyšetření genetických variací v metabolismu vitaminu D a zhodnocení, zda je hladina vitaminu D také ukazatelem jiných proměnných, jako je fyzická aktivita, a její souvislosti se zdravým vývojem kostí.