janmaly

Oligosacharidy v mateřském mléce – základy, struktura a funkce

Speakers:
MUDr. Martin Wita

Summary

Oligosacharidy HMO – základy, struktura a funkce  přednášející: MUDr. Martin Wita přednáška z Odborné konference „Vliv časné výživy na růst a imunitu“ na setkání školitelů OSPLD, 25.1.2019, Olomouc