kongres HK

Porozumění vědě o oligosacharidech mateřského mléka

Speakers:
doc. Jiří Bronský

Summary

Dnes je možno zkoumat, zda k popisovaným výhodám mateřského mléka, které je důležité pro zdravý růst, vývoj a snížení rizika vzniku onemocnění (např. nemocí trávicího traktu a alergií), dochází díky oligosacharidům mateřského mléka (HMO). V posledních letech se ukázalo, že zůstává nezodpovězeno mnoho obecných otázek, které se o HMO ve výzkumu objevují. Následující sdělení si klade za cíl na některé tyto otázky odpovědět.