Podmínky použití

Vítejte na našich webových stránkách! Věříme, že vám toto online prostředí bude vyhovovat. Nestlé Nutrition Institute se zasazuje o budování důvěryhodných vztahů s uživateli těchto webových stránek. Používání těchto webových stránek je spojené s níže uvedenými podmínkami.

1. Přijatelný způsob používání

Procházejte si dle libosti naše webové stránky a tam, kde je to možné, přispívejte vlastními materiály, jako např. dotazy, příspěvky, hodnoceními a recenzemi či multimediálním obsahem (např. obrázky či videi).

Používání webových stránek a vkládaných materiálů však nikdy nesmí být žádným způsobem nezákonné nebo nepřístojné. Dbejte vždy na to, abyste:

  • nenarušili právo jiné osoby na ochranu soukromí;
  • neporušovali žádná práva na ochranu duševního vlastnictví;
  • zdrželi se hanlivých výroků (vč. těch směřovaných vůči Nestlé), výroků souvisejících s pornografií, výroků rasistické nebo xenofobní povahy, výroků podněcujících k nenávisti nebo navádějících k násilí či výtržnostem;
  • neodesílali soubory obsahující viry nebo způsobující problémy se zabezpečením; nebo
  • jinak nenarušovali integritu těchto webových stránek.

 

Upozorňujeme, že Nestlé Nutrition Institute může z těchto webových stránek odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za nezákonný nebo hanlivý. Nestlé Nutrition Institute si vyhrazuje právo – nikoli však povinnost – sledovat nebo přezkoumávat vámi odeslaný obsah a rovněž upravovat, odstraňovat nebo odmítnout uveřejnit jakýkoli obsah, který bude Nestlé Nutrition Institute považovat za nevhodný, a to výhradně na základě vlastního uvážení.

2. Ochrana dat

Naše Upozornění na ochranu soukromí se týká veškerých osobních údajů nebo materiálů sdílených na těchto webových stránkách. Další informace naleznete zde.

3. Duševní vlastnictví

3.1 Obsah poskytovaný ze strany Nestlé Nutrition Institute

Veškerá práva na ochranu duševního vlastnictví, včetně autorského práva a ochranných známek k materiálům (např. textu a obrázkům) publikovaným na webových stránkách institutem Nestlé Nutrition Institute nebo jeho jménem, jsou vlastnictvím Nestlé Nutrition Institute nebo jeho poskytovatelů licence.

Máte povoleno pořizovat si výtahy z těchto webových stránek pro své vlastní, soukromé potřeby (tj. k nekomerčnímu použití) za podmínky, že neporušíte žádná práva na ochranu duševního vlastnictví, včetně případných upozornění na autorská práva, která se u takového obsahu mohou zobrazovat (např. © 2018 Nestlé Nutrition Institute).

3.2 Vámi poskytovaný obsah

Tímto dáváte NNI (Nestlé Nutrition Institute) na vědomí, že jste autorem obsahu, který na tyto webové stránky vkládáte, nebo máte předmětná práva (tj. byl vám udělen souhlas držitelem příslušných práv) a můžete takový obsah (např. obrázky, videa, hudbu) na webové stránky vkládat.

Souhlasíte s tím, že takový obsah nebude pokládán za důvěrný, a udělujete Nestlé Nutrition Institute bezplatnou a časově neomezenou celosvětovou licenci k používání (vč. zveřejňování, reprodukování, přenášení, publikování, úprav nebo vysílání) vámi poskytovaného obsahu pro účely související s podnikatelskými aktivitami Nestlé Nutrition Institute.

Nestlé Nutrition Institute může takový obsah používat za účelem propagace, reklamy či k dalším účelům, aniž by vám vznikl jakýkoli nárok na kompenzaci za takové použití.

Upozorňujeme, že Nestlé Nutrition Institute může svobodně rozhodovat o tom, zda bude takový obsah používat, a že Nestlé Nutrition Institute již mohl podobný obsah sám vytvořit nebo jej získat z jiných zdrojů, a v takových případech tudíž veškerá práva na ochranu duševního vlastnictví k tomuto obsahu patří Nestlé Nutrition Institute a jeho poskytovatelům licence.

3.3 Pravidla týkající se uživatelských hodnocení a recenzní služby

Kromě výše uvedených podmínek platí další pravidla vztahující se k hodnocení a recenzním službám. Podmínkou odeslání libovolného obsahu (např. textu, fotografií, videí, portrétů či jiných materiálů nebo informací) za účelem hodnocení nebo recenzování na těchto webových stránkách je dosažení věku 18 let nebo souhlas příslušného rodiče/poručníka. Jste-li zaměstnancem Nestlé nebo pracujete pro společnost či agenturu najatou Nestlé, informaci o takovém vztahu jste již poskytli.

Veškerý vámi takto odesílaný obsah musí být přesný a vycházet z vašich reálných zkušeností s recenzovanou službou. Nebude obsahovat žádné informace odkazující se na jiné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje ani telefonní čísla. Za obsah, který takto poskytujete, nesete odpovědnost vy sami, nikoli Nestlé Nutrition Institute.

4. Odpovědnost

Nestlé Nutrition Institute vyvíjí veškerou přiměřenou snahu, aby zajistila přesnost materiálů na svých webových stránkách a aby zamezila všem výpadkům provozu, nicméně neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti informací, přerušení provozu, zastavení poskytování služeb či jiné události, které by vám mohly způsobit škody, ať již přímé (např. poruchu počítače), nebo nepřímé (např. ztrátu zisku). Nesete veškeré riziko vyplývající z toho, že se spoléháte na materiály uvedené na těchto webových stránkách.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky mimo Nestlé Nutrition Institute. Nestlé Nutrition Institute nemá na takové webové stránky třetích stran žádný vliv, nemusí s jejich obsahem souhlasit a nenese za ně žádnou odpovědnost, ať již ohledně obsahu, přesnosti, či funkčnosti. Doporučujeme vám proto, abyste si v případě takových stránek třetích stran vždy pečlivě prostudovali právní upozornění a sledovali i případné změny takových upozornění.

Odkaz na naše webové stránky můžete vložit i na své vlastní webové stránky, pokud je provozujete. V takových případech Nestlé Nutrition Institute proti takovému propojení nic nenamítá, avšak za podmínky, že nijak nenaznačujete své přidružení k Nestlé Nutrition Institute nebo schválení ze strany Nestlé Nutrition Institute. Nesmíte používat technologii „rámců“ ani podobné postupy a musíte zajistit, aby se odkaz na naše webové stránky otevíral v novém okně.

5. Kontaktujte nás

Tyto webové stránky provozuje Nestlé Nutrition Institute, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švýcarsko.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo komentáře ohledně těchto webových stránek, obraťte se na nás prosím:

 

6. Změny

Nestlé Nutrition Institute si vyhrazuje právo provádět v těchto podmínkách použití změny. Navštivte prosím čas od času tuto stránku a prostudujte si podmínky použití a případné nové informace.

Copyright © Červen 2018 Nestlé Nutrition Institute