The Nest 48: Role výživy ve vývoji časného střevního mikrobiomu a její dlouhodobé důsledky

27 min čtení /
Střevní Mikrobiota Výživa a nemoce Výživa a zdraví Výživa po prvním roce

Úloha výživy ve vývoji raného střevního mikrobiomu pro celoživotní zdraví je tématem tohoto vydání časopisu The Nest, které obsahuje následující 4 články: Vývoj časného mikrobiomu a co ho ovlivňuje (Shaillay Kumar Dogra) Co určuje složení střevní mikrobioty na počátku života a jaké jsou dopady na imunitu (Jose Saavedra) Účinky oligosacharidů mateřského mléka na mikrobiom (Nina Heppner) Role probiotik v prevenci a léčbě průjmů (Guillermo Álvarez Calatayud)

Střevní mikrobiom kojence je dynamický ekosystém, který prochází změnami od narození do dvou až tří let věku a následně se postupně vyvíjí směrem k mikrobiomu dospělého člověka v pozdějším dětství. Trajektorii mikrobiomu v raném věku ovlivňuje mnoho faktorů, přičemž zásadní roli hraje výživa. Dysbióza v prvních letech života je spojena s celoživotními důsledky. Nutriční modulátory, jako jsou HMO a probiotika, mají potenciál ovlivnit střevní mikrobiom s následným pozitivním dopadem na zdraví.