The Nest 48: Role výživy ve vývoji časného střevního mikrobiomu a její dlouhodobé důsledky

1 min read
Topic(s): Střevní Mikrobiota Výživa a nemoce Výživa a zdraví
Editor(s):
Shaillay Kumar Dogra
Jose Saavedra
Nina Heppner
Guillermo Álvarez Calatayud
Střevní mikrobiom kojence je dynamický ekosystém, který prochází změnami od narození do dvou až tří let věku a následně se postupně vyvíjí směrem k mikrobiomu dospělého člověka v pozdějším dětství. Trajektorii mikrobiomu v raném věku ovlivňuje mnoho faktorů, přičemž zásadní roli hraje výživa. Dysbióza v prvních letech života je spojena s celoživotními důsledky. Nutriční modulátory, jako jsou HMO a probiotika, mají potenciál ovlivnit střevní mikrobiom s následným pozitivním dopadem na zdraví.