Výsledky studie: "Účinek formule obsahující probiotika Lactobacillus reuteri DSM 17938 na fekální mikrobiotu dětí narozených císařským řezem"

31 min čtení /
Střevní Mikrobiota Výživa a zdraví

Cílem studie Garcia Rodenas CL et al. z roku 2016 bylo provést komplexní posouzení vlivu podávání přípravku obsahujícího probiotika L. reuteri na složení časné mikrobioty dětí narozených vaginálně a císařským řezem. Výsledky studie ukázali, že formule obsahující probiotika L. reuteri DSM 17938 nemění zásadním způsobem mikrobiotu vaginálně narozených dětí. U dětí narozených císařským řezem však tento kmen zřejmě hraje klíčovou roli tím, že moduluje časný vývoj mikrobioty směrem ke složení zjištěnému po vaginálním porodu.

Zdravotní přínosy spojené s podáváním probiotik v kojeneckém období sahají od léčby gastroenteritidy nebo funkčních gastrointestinálních poruch až po snížení rizika imunitně zprostředkovaných onemocnění, jako je alergie nebo nekrotizující enterokolitida (1). Mechanismy, které se podílejí na pozitivním vlivu probiotických kmenů na zdraví kojenců, nejsou obecně známy, ale mohly by souviset buď s přímou interakcí bakterií s hostitelem, nebo s nepřímým účinkem prostřednictvím modulace rezidentní mikrobioty. Kojenecká mikrobiota je pozoruhodně nestabilní a může být ovlivněna řadou faktorů prostředí, jako je způsob porodu nebo druh výživy. Očekává se, že tato časná mikroflóra bude zvláště citlivá na potenciální modulaci podáváním probiotik, zejména u kojenců narozených císařským řezem (2). Děti s císařským řezem vykazují změněné vzorce kolonizace mikroflóry a trpí rizikem onemocnění souvisejících s imunitou (3,4). Cílem studie Garcia Rodenas CL et al. z roku 2016 bylo provést komplexní posouzení vlivu podávání přípravku obsahujícího L. reuteri na složení časné mikrobioty dětí narozených vaginálně a císařským řezem. Výsledky studie ukázali, že formule obsahující L. reuteri DSM 17938 nemění zásadním způsobem mikrobiotu vaginálně narozených dětí. U dětí narozených císařským řezem však tento kmen zřejmě hraje klíčovou roli tím, že moduluje časný vývoj mikrobioty směrem ke složení zjištěnému po vaginálním porodu.

1. Bergmann H, Rodriguez JM, Salminen S, et al. Probiotics in human milk and probiotic supplementation in infant nutrition: a workshop report. Br J Nutr 2014;112:1119–28.

2. Walker WA. Initial intestinal colonization in the human infant and immune homeostasis. Ann Nutr Metab 2013;63(suppl 2):8–15.

3. Penders J, Gerhold K, Thijs C, et al. New insights into the hygiene hypothesis in allergic diseases: mediation of sibling and birth mode effects by the gut microbiota. Gut Microbes 2014;5:239–44.

4. Selvested A, Stockholm J, Bonnelykke K, et al. Cesarean section and chronic immune disorders. Pediatrics 2015;135:e92–8.