Substituce jódu by měla začít už před otěhotněním: závěry studie

4 min čtení /
Těhotenství a kojení

Aby byla zajištěná dobrá funkce štítné žlázy a správný vývoj nervového systému plodu, měla by, dle autorů nové kohortové studie, substituce jódu začít už před otěhotněním. Dostatečný příjem jódu je životně důležitý. Jód se inkorporuje do hormonů štítné žlázy – trijódthyroninu (T3) a thyroxinu (T4), zajišťuje tak její správnou funkci a tím i správný vývoj nervového systému plodu. Navíc potřeba jódu během těhotenství a po porodu narůstá, protože se zvyšuje syntéza těchto hormonů, a to hned z několika důvodů – část jódu přechází přímo k plodu nebo později do mateřského mléka a současně je zvýšená glomerulární filtrace a tedy ztráty jódu močí. Závažné důsledky významného nedostatku jódu v těhotenství jsou dnes dobře zdokumentovány, zatímco u mírné nebo střední deficience tomu tak není. Observační studie u mírného nebo středního nedostatku nalezly souvislost s poruchami psychomotorického vývoje dítěte. Nicméně porucha štítné žlázy matek v těchto studiích uváděna nebyla, mechanismus této souvislosti tedy není zcela jasný. V některých zemích již odborníci substituci jódu během těhotenství doporučují, vzhledem k poměrně často se vyskytujícímu nedostatku jódu mírné až střední závažnosti. Nicméně data, která by toto podpořila, jsou nejasná. Dokonce některé studie naznačují, že na zahájení substituce na počátku těhotenství je už pozdě, a dokonce náhlý vzestup hladiny jódu by mohl mít negativní efekt na funkci štítné žlázy a tím i ještě horší důsledky pro vývoj plodu. V současné době nejsou dostupné randomizované kontrolované studie, které by se věnovaly prekoncepční substituci jódu, a jen několik studií observačních zahrnuje hodnocení hladin jódu před otěhotněním. Popis studie Norská kohortová studie měla za cíl podívat se na příjem jódu a načasování jeho substituce a jejich souvislost s funkcí štítné žlázy u těhotných žen a žen po porodu. Celkem bylo do studie zařazeno 137 žen, kontroly proběhly v 18. a 36. týdnu těhotenství a 3 a 6 měsíců po porodu. Při každé kontrole byly nabrány testy na funkci štítné žlázy – tyreotropin (TSH), volný trijódthyronin (fT3) a volný thyroxin (fT4), dále byl hodnocen poměr jódu v moči a kreatininu (UIC:Cr) a také zaznamenán příjem jódu (vč. užívání substituce). Asociace mezi hladinami hormonů, UIC:Cr, příjmem jódu a jeho substitucí byly hodnoceny pomocí speciálních statistických metod (zobecněné odhadovací rovnice). Výsledky Medián UIC v 18. týdnu těhotenství byl 94 μg/l, což ukazuje na mírný až střední deficit. UIC:Cr na 100 μg/l byla negativně asociována s koncentracemi fT3 a fT4. Příjem jódu 100 μg denně byl pozitivně asociován s hladinou TSH a negativně s fT3 a fT4. Pacientky užívající jód před i během těhotenství měly oproti ženám, které žádnou substituci neužívaly, nižší koncentrace TSH a vyšší fT3 a fT4. Nižší dostupnost jódu během těhotenství a po porodu je dle závěru autorů asociována s nižším TSH a vyššími fT3 a fT4. Ve studii nebyl nalezen žádný efekt na funkci štítné žlázy, ani pozitivní, ani negativní, je-li substituce jódem zahájena krátce po koncepci. Užívání doplňků stravy s obsahem jódu ještě před otěhotněním a pokračování v nich během těhotenství bylo asociováno s nižší koncentrací TSH a vyššími fT3 a fT4, toto by mohlo naznačovat zlepšení funkce štítné žlázy. Dle autorů tyto výsledky podporují doporučení optimalizace hladin jódu již před otěhotněním. Jak autoři vysvětlují, že štítná žláza je schopná uchovat si zásoby jódu pro tvorbu hormonů až po dobu 3 měsíců. Dostatečný příjem ještě před otěhotněním tedy může být velmi důležitý pro zvládnutí zvýšených potřeb jódu během těhotenství. Ve studii je konkrétně popsáno: “V této studii jsme nenašli žádný efekt, ať už pozitivní nebo negativní, na funkci štítné žlázy, zahájí-li se substituce jódu po početí. Nicméně užívání doplňků stravy s obsahem jódu ještě před otěhotněním a pokračování v nich během těhotenství bylo asociováno s nižší koncentrací TSH a vyššími fT3 a fT4, toto by mohlo naznačovat zlepšení funkce štítné žlázy. Pro dostatečné zásoby jódu ve štítné žláze by měla začít optimalizace jeho příjmu (i pomocí substituce) již před otěhotněním. Zdroj: The Journal of Nutrition Næss. S., et al " Iodine Nutrition and Iodine Supplement Initiation in Association with Thyroid Function in Mildly-to-Moderately Iodine-Deficient Pregnant and Postpartum Women " doi: https://doi.org/10.1093/jn/nxab224